Chuyển tới nội dung

Chỉ dẫn

Sự khác biệt giữa Course Rating và Slope Rating
Luật

Sự khác biệt giữa Course Rating và Slope Rating11/07/2024

Course Rating và Slope Rating đều dùng để đánh giá độ khó của sân golf, vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

Tips

Xem thêm

Long game

Xem thêm

Short game

Xem thêm

Fitness

Xem thêm

Luật

Xem thêm