Chuyển tới nội dung

Guide

Luật golf về khu vực Putting Green
Rules

Luật golf về khu vực Putting Green

Green là một khu vực đặc biệt nằm trong 5 khu vực của sân golf được định nghĩa trong luật golf.