Chuyển tới nội dung

Chỉ dẫn

Xoay vai đúng cách để hạn chế slice
Gôn

Xoay vai đúng cách để hạn chế slice

Lỗi di chuyển vai là một trong những nguyên nhân khiến người chơi đánh bóng bị slice.