Chuyển tới nội dung

Rules

Chơi golf với điều kiện sân sẵn có (Kỳ 1)

Chơi golf với điều kiện sân sẵn có (Kỳ 1)

Một trong những nguyên tắc cơ bản khi chơi golf là chơi với điều kiện sân sẵn có, hay nói một cách khác là “sân thế nào thì chơi thế đó”. Cùng tìm hiểu những luật cụ thể liên quan đến vấn đề này. 
DMCA.com Protection Status
Cấm mọi hình thức sao chép không xin phép