Chuyển tới nội dung

Travel

Du lịch trực tuyến tại Việt Nam - xu hướng tất yếu

Du lịch trực tuyến tại Việt Nam - xu hướng tất yếu

Du lịch Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được...
DMCA.com Protection Status
Cấm mọi hình thức sao chép không xin phép