Chuyển tới nội dung

News

Áp dụng luật “không bunker” tại giải Lexus Challenge 2019
Local

Áp dụng luật “không bunker” tại giải Lexus Challenge 2019

Buổi họp kỹ thuật giải Lexus Challenge 2019 đã diễn ra ngày 15/9 tại sân Laguna Lăng Cô.