Chuyển tới nội dung

Tips

Sử dụng que chỉnh hướng để sửa lỗi flipping

Sử dụng que chỉnh hướng để sửa lỗi flipping

Lỗi flipping xảy ra tại thời điểm impact, cổ tay của golfer giống như thực hiện động tác múc lên. Cùng tham khảo cách khắc phục lỗi dưới đây.
Cú chip “Runyan”

Cú chip “Runyan”