Chuyển tới nội dung

Tips

Nghệ thuật cứu par

Nghệ thuật cứu par

Không  phải  lúc nào  bạn cũng có những cú phát bóng hay những cú tiếp  cận cờ tốt, kể cả các golfer chuyên nghiệp trên Tour. Khi đó, kỹ thuật short game...