Chuyển tới nội dung

Nghề golf

Khám phá thu nhập của caddie LPGA Tour

Khám phá thu nhập của caddie LPGA Tour

Việc caddie của LPGA Tour kiếm được bao nhiêu tùy thuộc vào người chơi; đặc biệt là về việc người chơi chơi tốt như thế nào và sẽ dựa vào thương lượng thỏa thuận riêng của họ. Không có tiêu chuẩn nào được đặt ra cho caddie của LPGA về mức thù lao.