Chuyển tới nội dung

Nghề gôn

Đào tạo golf trẻ em ở Mỹ

Đào tạo golf trẻ em ở Mỹ

Các chương trình đào tạo golf trẻ em luôn được coi là nền tảng để bước lên chuyên nghiệp, đặc biệt là ở một nước có nền công nghiệp golf phát triển như Mỹ. Dưới đây là 5 trung tâm golf trẻ em được đánh giá tốt nhất tại đất nước này.