Chuyển tới nội dung

Tips

Nguyên lý đòn bẩy

Nguyên lý đòn bẩy

Để có được cú đánh xa, thẳng và ổn định, các golfer chuyên nghiệp thường sử dụng nguyên lý đòn bẩy khi swing. Dưới đây là một vài lưu ý cơ bản để...