Chuyển tới nội dung

Property

Điều gì làm nên sức hút của Mixed-use?

Điều gì làm nên sức hút của Mixed-use?

Xã hội phát triển khiến nhu cầu sở hữu dự án bất động sản phức hợp (mixed-use) càng trở nên mạnh mẽ. Các dự án mixed-use mang lại thu nhập, dòng tiền...