Chuyển tới nội dung

Food & Wine

Golfer và tình yêu với Vang

Golfer và tình yêu với Vang

Rất nhiều tay golf chuyên nghiệp từng ghi tên mình vào một thương hiệu vang, nhưng chỉ có một số ít say mê đến mức đặt cả trái tim và tâm hồn vào việc tạo ra những loại rượu thực sự đặc biệt.