Chuyển tới nội dung

Hotels & Resorts

Marriott International bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Chủ tịch mới

Marriott International bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Chủ tịch mới

Hội đồng Quản trị tập đoàn Marriott International (NASDAQ: MAR) chính thức bổ nhiệm ông Anthony “Tony” Capuano, từng là Giám đốc Phát triển Toàn cầu, thiết...