Chuyển tới nội dung

Tips

Know Your Numbers

Know Your Numbers

Góc độ tiếp cận bóng, hướng di chuyển của đầu gậy và mặt gậy sẽ là những thông số kỹ thuật PGA Phạm Minh Đức giới thiệu kỳ này.