Chuyển tới nội dung

Rules

Luật quy định cho bóng lún xuống đất

Luật quy định cho bóng lún xuống đất

Đôi khi, sau những đợt mưa kéo dài hoặc giữa những đợt bảo dưỡng khiến đất trên sân ẩm ướt và mềm hơn bình thường. Hậu quả là khi bóng rơi từ...
Punch Shot

Punch Shot