Chuyển tới nội dung

Rules

Luật đấu hố

Luật đấu hố

Những người theo dõi golf và đặc biệt là thi đấu golf cần hiểu rõ sự khác biệt giữa đấu gậy và đấu hố trong thi đấu. Có nhiều điểm khác biệt và...
Punch Shot

Punch Shot