Chuyển tới nội dung

Sử dụng que chỉnh hướng để sửa lỗi flipping

Lỗi flipping xảy ra tại thời điểm impact, cổ tay của golfer giống như thực hiện động tác múc lên. Cùng tham khảo cách khắc phục lỗi dưới đây.
Lỗi flipping

Nguyên nhân

Do bị mất góc lag, casting khi downswing, golfer cố gắng đưa bóng bổng lên trời bằng cách bẻ cổ tay để xúc bóng lên. 

Hậu quả 

Đường bóng bị cao, yếu, downswing dễ bị chạm đất trước khi chạm bóng. 

Cách khắc phục

Sử dụng một que căn hướng kẹp cùng với grip. Khi downswing tránh để cho que đập vào hông bên trái khi thực hiện động tác impact và sang đến follow through. 

Downswing đúng
Động tác Downswing
1 lượt thích

Tin bài khác