Chuyển tới nội dung

Khu vực phạt màu vàng là gì?

Trong bài viết này, hãy cùng nắm rõ định nghĩa khu vực phạt màu vàng trên sân golf và điểm khác biệt của nó với khu vực phạt màu đỏ.

1. Định nghĩa “Khu vực phạt” theo Luật golf 2023

Từ tháng 1 năm 2019, thuật ngữ “nguy hiểm” (hazard) không còn tồn tại trong Luật Golf và được thay thế bằng khái niệm mới về “khu vực phạt” (penalty areas).

Theo luật golf, Khu vực phạt là Khu vực mà từ đó được phép giải thoát với một gậy phạt nếu bóng của người chơi đến nằm yên trong đó.

Trong đó, Khu vực phạt là:

 • Bất kỳ khu vực chứa nước nào trên sân (được Hội đồng đánh dấu hoặc không đánh dấu), bao gồm biển, hồ, ao, sông, rãnh, rãnh thoát nước mặt hoặc khu vực chứa nước mở khác (cho dù không có nước), và
 • Các phần sân khác mà Hội đồng quy định là khu vực phạt.

Khu vực phạt là một trong năm khu vực sân theo luật.

Cọc đánh dấu khu vực phạt màu vàng (hình minh họa).

2. Phân loại “Khu vực phạt”

Có hai loại khu vực phạt khác nhau, được phân biệt bởi màu sắc dùng để đánh dấu chúng:

 • Khu vực phạt màu vàng (được đánh dấu bởi đường kẻ hoặc cọc vàng) cho người chơi hai lựa chọn giải thoát (Luật 17.1d(1) và (2)).
 • Khu vực phạt màu đỏ (được đánh dấu bởi đường kẻ hoặc cọc đỏ) cho người chơi thêm lựa chọn giải thoát ngang (Luật 17.1d(3)), ngoài hai lựa chọn giải thoát giống khu vực phạt màu vàng.

Lưu ý, nếu một khu vực phạt chưa được đánh dấu hoặc báo hiệu màu sắc bởi Hội đồng, nó sẽ được xem là khu vực phạt màu đỏ.

3. Ranh giới của “Khu vực phạt”

Ranh giới của khu vực phạt mở rộng cả lên trên và xuống dưới mặt đất:

 • Có nghĩa là mặt đất và bất kỳ vật gì (như là vật thể nhân tạo hoặc tự nhiên) ở bên trong ranh giới đó (ở trên, bên trên hoặc bên dưới mặt đất) là một phần của khu vực phạt.
 • Nếu một vật thể nằm cả bên trong và bên ngoài ranh giới (như là một cây cầu bắc ngang qua khu vực phạt, hoặc cây mọc bên trong ranh giới nhưng có nhánh cây vươn ra bên ngoài ranh giới và ngược lại), chỉ phần của vật thể nằm bên trong ranh giới thuộc khu vực phạt đó.

Ranh giới của khu vực phạt nên được xác định bằng cọc, đường kẻ hoặc các đặc trưng khác:

 • Cọc: Khi được xác định bằng cọc, ranh giới của khu vực phạt được xác định bởi đường thẳng nối các điểm trên mặt đất phía bên ngoài, và cọc ở bên trong khu vực phạt.
 • Đường kẻ: Khi được xác định bằng đường kẻ sơn trên mặt đất, ranh giới của khu vực phạt là rìa bên ngoài của đường kẻ, và đường kẻ ở bên trong khu vực phạt.
 • Đặc trưng khác: Khi được xác định bằng các đặc trưng khác (như là bãi biển hoặc khu vực sa mạc hoặc tường vây), Hội đồng nên quy định cách xác định ranh giới của khu vực phạt đó.

Khi ranh giới của khu vực phạt được xác định bằng đường kẻ hoặc các đặc trưng khác, cọc có thể được sử dụng để báo hiệu vị trí của khu vực phạt đó.

Khi cọc được sử dụng để xác định hoặc báo hiệu ranh giới khu vực phạt, chúng là vật cản.

Nếu Hội đồng do nhầm lẫn đã bỏ qua một khu vực chứa nước, là một phần rõ ràng của một khu vực phạt, khi xác định ranh giới của khu vực phạt đó (như là khi cắm cọc ở vị trí mà làm cho một phần chứa nước của khu vực phạt ở trong khu vực chung), khu vực chứa nước đó sẽ là một phần của khu vực phạt đó.

Khi ranh giới của một khu vực chứa nước không được xác định bởi Hội đồng, ranh giới của khu vực phạt đó sẽ là ranh giới tự nhiên (nơi mặt đất nghiêng xuống để tạo thành chỗ lõm có thể chứa nước).

Nếu một khu vực chứa nước mở thường không có nước (như là rãnh thoát nước hoặc khu vực thoát nước thường khô ráo trừ vào mùa mưa), Hội đồng có thể quy định khu vực đó là một phần của khu vực chung (không phải là khu vực phạt).

4. Phương án khi bóng nằm trong khu vực phạt màu vàng

Theo Luật 17.1d, khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt màu vàng và người chơi muốn thực hiện giải thoát, người chơi có hai lựa chọn, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn. Người chơi có thể:

(1) Thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó.

(2) Thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau bằng cách thả bóng bên ngoài khu vực phạt đó, trên đường thẳng kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau. Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác bên ngoài khu vực phạt đó, trên đường thẳng kéo dài từ hố cờ qua vị trí ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Một điểm trên đường thẳng này, nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi thả, sẽ tạo ra một khu vực giải thoát có kích thước một chiều-dài-gậy-đo về tất cả các hướng tính từ điểm đó, nhưng với các giới hạn sau:

Giới hạn của khu vực giải thoát:

 • Phải không gần hố cờ hơn điểm ước lượng, nơi bóng cắt ranh giới khu vực phạt lần cuối cùng, và
 • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ chính khu vực phạt đó, tuy nhiên
 • Phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả.
1 lượt thích

Tin bài khác