Chuyển tới nội dung

Thanh Hóa quy hoạch 13 sân golf và 47 đô thị  

Đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 47 đô thị các loại, trong đó có thêm 3 thị xã. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát triển 13 sân Golf gắn với du lịch nghỉ dưỡng và hoàn thành sân vận động sức chứa 30.000 chỗ ngồi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn; dịch vụ logistics; du lịch; giáo dục đào tạo; y tế chuyên sâu; văn hóa và thể thao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Trong lĩnh vực kinh tế, quy hoạch đề ra, đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo… Đến năm 2045, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Về phương án quy hoạch xây dựng, Thanh Hóa phấn đấu xây dựng 5 vùng liên huyện và phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, cùng các hành lang kinh tế; phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn với mục tiêu đến năm 2030, quy hoạch, sắp xếp, bố trí 100% hộ dân đang sinh sống trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai và những hộ dân sống rải rác, dân di cư tự do trên địa bàn các huyện miền núi. Rà soát, bố trí các quỹ đất để giao đất cho các hộ chưa có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất và các hộ không có đất ở, thiếu đất ở.

Về phương án phát triển đô thị, đến năm 2025 toàn tỉnh có 47 đô thị các loại, trong đó tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước.

Trong lĩnh vực văn hóa thể thao, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành sân vận động 30.000 chỗ ngồi, xây dựng trung tâm đào tạo vận động viên Thanh Hóa quy mô Bắc Miền Trung; phát triển 13 sân Golf gắn với phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái cao cấp. Trước đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành dự án trung tâm đào đạo bóng đá Thanh Hóa.

Thanh Hóa sẽ hoàn thành sân vận động 30.000 chỗ ngồi giai đoạn 2026-2030.
Sẽ có thêm 13 sân golf tại Thanh Hóa.

Về du lịch, đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm lớn về du lịch của cả nước với các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh; tập trung phát triển du lịch trên ba loại hình du lịch chính là du lịch biển; du lịch sinh thái cộng đồng; du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

0 lượt thích 1945 lượt xem

Tin bài khác