Chuyển tới nội dung

Số gậy tối đa trong golf là gì?  

Bạn đã hiểu về Số gậy tối đa - biến thể của thể thức đấu gậy truyền thống?

Thể thức Số gậy tối đa là gì?

Số gậy tối đa là thể thức đấu gậy mà điểm số ở mỗi hố của người chơi hoặc phe được giới hạn bởi một số gậy tối đa do Hội đồng quy định, như là hai lần par, một số cố định hoặc net double bogey.

Các quy định cho thể thức đấu gậy ở đều được áp dụng và một số thêm các điều chỉnh ở luật này.

Luật 21.2 - Thể thức Số gậy tối đa dành cho: 

 • Giải đấu không tính điểm chấp, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu có tính điểm chấp, và 
 • Đấu cá nhân, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu liên quan đến đồng đội và cho thi đấu theo đội.

Cách thức tính điểm

GettyImages-522917188-1.webp (356 KB)

Theo Luật 21.2b (1), kết quả của người chơi ở một hố là số gậy của người chơi (gồm các cú đánh và gậy phạt) ở hố đó, tuy nhiên người chơi sẽ chỉ nhận số gậy tối đa cho dù số gậy thực tế nhiều hơn số gậy tối đa.

Người chơi không kết thúc hố theo luật vì bất kỳ lý do nào sẽ được tính số gậy tối đa ở hố đó. Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi số gậy ở hố đó đạt tới số gậy tối đa. Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc số gậy của họ ở hố đó đã đạt tới số gậy tối đa.

Cách ghi điểm cho mỗi hố

Có 2 trường hợp được nêu cụ thể trong luật 21.2b (2):

[1] Nếu hố được hoàn thành bằng cách đánh vào hố. 

 • Khi số gậy ít hơn số gậy tối đa. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm. 
 • Khi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa lên bảng điểm.

[2] Nếu hố được hoàn thành mà không đánh vào hố. 

Nếu người chơi không kết thúc hố theo luật thì không ghi số gậy hoặc ghi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa lên bảng điểm.

Hội đồng có trách nhiệm điều chỉnh số gậy của người chơi về số gậy tối đa đối với bất kỳ hố nào không có kết quả hoặc có kết quả lớn hơn số gậy tối đa trên bảng điểm, và áp dụng số gậy chấp ở giải đấu có tính điểm chấp.

maximumscoreingolf_(1).jpg (340 KB)

Hình phạt ở thể thức Số gậy tối đa

Tất cả các gậy phạt trong thể thức đấu gậy cũng được áp dụng trong thể thức Số gậy tối đa, trừ trường hợp người chơi vi phạm một trong năm luật sau sẽ không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ nhận số gậy tối đa ở hố xảy ra vi phạm:

 • Không kết thúc hố theo Luật 3.3c, 
 • Không sửa lỗi đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng khi bắt đầu hố (Luật 6.1b(2)),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai (Luật 6.3c), 
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai vị trí khi có vi phạm nghiêm trọng (Luật 14.7b), hoặc 
 • Không sửa lỗi đánh sai thứ tự (Luật 22.3). 

Sau khi cộng gậy phạt, số gậy ở mỗi hố của người chơi không thể vượt quá số gậy tối đa được quy định bởi Hội đồng.

Nếu người chơi vi phạm luật khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu. 

Ngoại lệ

Có trường hợp ngoại lệ Luật 11.2 không được áp dụng trong thể thức Số gậy tối đa:

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để được ít hơn một gậy so với số gậy tối đa nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc bị dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ được số gậy tối đa ở hố đó.

Khi nào vòng đấu của thể thức Số gậy tối đa kết thúc?

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi: 

 • Kết thúc hố cuối cùng (kể cả việc sửa lỗi, như theo Luật 6.1 hoặc 14.7b), hoặc 
 • Chọn không kết thúc hố cuối cùng hoặc đã đạt số gậy tối đa ở hố đó.
0 lượt thích530 lượt xem

Tin bài khác