Chuyển tới nội dung

Có được ghi điểm chấp lên phiếu điểm?  

Luật Golf 2023 mang lại một số thay đổi quan trọng. Bây giờ tất cả trách nhiệm của từng người đã được quy định trong Luật 3.3b, theo đó trách nhiệm của người chơi là kiểm tra kết quả hố do người ghi điểm nhập vào, và đảm bảo điểm số có sự xác nhận của cả người ghi điểm và người chơi.

Trước năm 2023, người chơi có trách nhiệm đảm bảo điểm chấp của mình được ghi nhận chính xác, nhưng điều đó đã được loại bỏ và hiện trách nhiệm thuộc về Hội đồng. 

“Luật không yêu cầu người chơi phải có trách nhiệm về điểm chấp của họ trên bảng điểm hoặc yêu cầu người chơi phải tính điểm tổng của các hố của họ”

Một khi Hội đồng nhận bảng điểm từ người chơi vào cuối vòng đấu, Hội đồng có trách nhiệm: 

  • Tính điểm tổng của người chơi, và 
  • Tính số gậy chấp của người chơi cho giải đấu đó và sử dụng nó để tính điểm net của người chơi.

79299137-56a3d3223df78cf7727f6ca9.jpg (103 KB)

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật các Quy tắc địa phương của sân và câu lạc bộ vì họ có thể đưa ra một quy định đặt trách nhiệm về điểm chấp cho cá nhân người chơi. Hãy nhớ, Hội đồng phải có trách nhiệm về tên, ngày tháng, tính điểm và tính số gậy chấp cho người chơi. 

Tuy nhiên, Hội đồng có thể yêu cầu người chơi hỗ trợ Hội đồng hoàn thiện các công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng. Điều này được làm rõ trong Quy chế Hội đồng theo mục 5A (5b). 

Hội đồng không được xử phạt người chơi theo luật golf nếu họ không tuân thủ các yêu cầu này hoặc có sai sót khi làm thế, nhưng Hội đồng có thể có hình thức kỷ luật khác đối với người chơi thường xuyên không tuân thủ yêu cầu này.

Tương tự, Hội đồng có thể yêu cầu người chơi hỗ trợ Hội đồng trong việc nhập điểm của họ vào hệ thống máy tính ở cuối vòng đấu, nhưng sẽ không xử phạt theo luật golf nếu người chơi không tuân thủ yêu cầu này hoặc có sai sót khi làm thế. Nhưng Hội đồng có thể có hình thức kỷ luật khác, như theo các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đối với người chơi thường xuyên không tuân thủ yêu cầu này.

Các bài viết cùng chủ đề Luật golf:

>> Điền sai ô điểm có bị phạt?

>>Có được giải thoát bóng khỏi vết chân ở bunker?

>>Làm rụng lá cây khi thực hiện cú đánh, có bị phạt?

>> Hai bóng đáp đất sát cạnh nhau - xử lý thế nào?

>> Có thể đứng ngoài biên để đánh bóng trong sân?

>> Có được làm sạch bóng bị bẩn khi lăn qua khu vực sân đang sửa chữa?

0 lượt thích446 lượt xem

Tin bài khác