Chuyển tới nội dung

Việt Nam

Giải Golf Hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam

Hơn 1,7 tỷ đồng đã được Suntory PepsiCo Việt Nam cùng bạn hữu quyên góp tại Giải golf Hữu Nghị Suntory PepsiCo lần thứ 11 sẽ được sử dụng để hỗ trợ mổ tim cho trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam và hỗ trợ xây trạm y tế tại tỉnh Quảng Bình.