Chuyển tới nội dung

Khái niệm "Bóng dự phòng"

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm “Bóng Dự phòng” để từ đó bạn có thể áp dụng đúng cách khi phải sử dụng.

Các câu hỏi thường gặp:

Hỏi: Người chơi đánh bóng về Khu vực Phạt, do không biết có thể cứu được hay không và để tiết kiệm thời gian, người chơi đánh 1 quả Bóng Dự phòng, việc này có được phép hay không.

 

 Bóng dự phòng

 Trả lời: Luật chỉ cho phép người chơi đánh Bóng Dự phòng khi có khả năng Bóng Gốc bị mất ngoài Khu vực Phạt hay bị Ngoại Biên (OB), do đó trong trường hợp này, cú đánh Bóng Dự phòng của người chơi là sai luật, lúc này người chơi được xem là đã áp dụng luật Cú đánh và Khoảng cách, quả Bóng Gốc lúc này phải bị loại bỏ và trở thành Bóng Sai, và người chơi sẽ không được đánh nó kể cả tìm thấy trong khoảng thời gian cho phép.

Hỏi: Người chơi được đánh bao nhiêu quả Bóng Dự phòng?

Trả lời: Người chơi có thể đánh hơn 1 quả Bóng Dự phòng tại 1 chỗ, tuy nhiên cần chú ý rằng, mỗi quả Bóng Dự phòng sẽ chỉ liên đới đến quả bóng được đánh ngay trước đó và người chơi phải thông báo đầy đủ việc đánh Bóng Dự phòng cho mỗi lần đánh.

Ví dụ: người chơi thực hiện đánh 1 quả Bóng Dự phòng vì tin rằng cú phát bóng trước đó của anh ta có thể bị Ngoại Biên (OB), quả Bóng Dự Phòng được đánh về cùng hướng quả Bóng Gốc, người chơi tiếp tục thực hiện 1 cú đánh khác từ Khu vực Phát bóng mà không nói năng gì. Trong trường hợp này, nếu Bóng Gốc của người chơi nằm trong sân thì người chơi sẽ tiếp tục đánh quả Bóng Gốc đó, còn nếu Bóng Gốc bị Ngoại Biên (OB) thì người chơi phải tiếp tục đánh quả bóng thứ 3 được chơi từ Khu vực Phát bóng bởi vì do người chơi không thông báo khi thực hiện cú đánh đó, do vậy quả bóng thứ 3 đã là Bóng Thay thế cho quả Bóng Dự phòng theo luật phạt Cú đánh Và Khoảng cách (Luật 18.1) mà không phụ thuộc vào vị trí của quả Bóng Dự phòng, người chơi được xem là đã đánh 5 gậy (bao gồm cả gậy phạt) với quả bóng thứ 3.

Hỏi: Khi đánh Bóng Dự phòng, người chơi cần thông báo thế nào và cho ai?

Trả lời: mặc dù luật không nói rõ là người chơi cần phải thông báo việc đánh Bóng Dự phòng cho ai, nhưng một thông báo cho việc này cần phải được thực hiện để những người xung quanh có thể nghe thấy. Nếu người chơi nói theo cách mà chỉ người đó có thể nghe thì thông báo đó không hợp lệ. 

 

 Bóng golf

Trong trường hợp không có ai ở xung quanh (khi người chơi cần quay lại Khu vực Phát bóng sau khi tìm kiếm bóng của mình 1 chút) thì người chơi được xem là thông báo đúng cách việc đánh Bóng Dự phòng nếu người đó thông báo cho người khác ngay lập tức có thể. Ngoài ra, khi thông báo người chơi phải nói rõ ràng ý định của mình bằng cách sử dụng dùng các từ liên quan như: “tôi đánh bóng dự phòng”, “tôi đánh 1 quả bóng theo luật 18.3”, “tôi đánh 1 quả khác phòng khi quả đầu mất/ OB”.

Hỏi: Người chơi có thể đánh Bóng Dự phòng nhiều hơn 1 lần hay không?

Trả lời: Người chơi có thể tiếp tục đánh quả Bóng Dự phòng sau cú đánh đầu tiên mà không làm mất tình trạng Bóng Dự phòng của nó, với điều kiện nó được đánh đi từ vị trí có khoảng cách xa hố golf hơn (hoặc bằng) vị trí mà quả Bóng Gốc được ước lượng đang nằm (chú ý vị trí ước lượng ở đây không phải vị trí thực tế mà bóng được tìm ra mà là vị trí mà người chơi nghĩ hay cho rằng quả bóng có thể nằm).

 Người chơi phát quả bóng từ Khu vực Phát bóng

Ví dụ: Người chơi phát quả bóng từ Khu vực Phát bóng và có khả năng bị mất trong bụi ở khoảng cách 250 yard từ Khu vực Phát bóng, người chơi đánh 1 quả Bóng Dự phòng, bóng lăn tới vị trí A nằm ở khoảng cách 200 yard trên fairway, lúc này người chơi có thể tiếp tục đánh quả Bóng Dự phòng từ điểm A đến điểm B mà không làm mất tình trạng quả bóng dự phòng vì điểm A xa cờ hơn vị trí ước lượng của quả Bóng Gốc. Do điểm B gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của Bóng Gốc nên nếu người chơi tiếp tục đánh quả Bóng Dự Phòng từ điểm B thì Bóng Dự Phòng sẽ trở thành Bóng Trong Cuộc theo hình phạt cú đánh và khoảng cách.

0 lượt thích

Tin bài khác