Chuyển tới nội dung

Thi đấu Đối kháng: Thể thức Foursome

Tiếp nối chủ đề về Thi đấu Đối kháng (Match Play) ở số trước, lần này chúng ta sẽ đi vào chi tiết của thể thức Foursome.

By Vũ Quân - Cố vấn luật Golf, R&A Level 3

Đăng bởi Hà Phan
0 lượt thích