Chuyển tới nội dung

Khách sạn

Các khách sạn Việt Nam Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới 5/6

Các khách sạn Việt Nam Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới 5/6

Nhiều khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam cũng đã và đang tích cực hòa hợp với thiên nhiên với những giải pháp thiết thực để hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và cùng hướng tới phát triển bền vững.