Chuyển tới nội dung

Khách sạn

Các khách sạn thuộc tập đoàn ACCOR tiếp tục đồng hành với Diversey Việt Nam trong các chiến dịch vì cộng đồng “Soap for Hope” và “Linen for Life”

Các khách sạn thuộc tập đoàn ACCOR tiếp tục đồng hành với Diversey Việt Nam trong các chiến dịch vì cộng đồng “Soap for Hope” và “Linen for Life”

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, các khách sạn thuộc Tập đoàn Accor miền Bắc Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Diversey Việt Nam và các đối tác khác hỗ trợ 2 hoạt động ý nghĩa, “Soap for Hope” (Xà Phòng trao Hi Vọng) và “Linen for Life” (Vải cho Cuộc Sống).