Chuyển tới nội dung

Hiểu về sân golf "xanh"

“Sân golf xanh” được hiểu theo nghĩa rộng là những sân đang làm hết sức có thể để được công nhận là “Có Trách nhiệm với Môi trường”. Đây là danh hiệu mà mọi sân golf đều đang nỗ lực hết mình để đạt được.

Các tiêu chí của Tổ chức GEO

Kế hoạch bảo vệ - giữ cho hệ thực vật đặc hữu không bị tác động bởi việc đi lại. Những khu vực quanh sông nước được bảo vệ và trồng cây để bảo trì sau khi thi công.

Chương trình thi công/ Kế hoạch lưu thông/ Báo cáo thống kê – hạn chế tối thiểu việc vận chuyển sử dụng nhiên liệu và sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp trong suốt thời gian thi công và vận hành.

Kiểm soát ô nhiễm – tuyên bố tuân thủ luật pháp quốc gia/ hướng dẫn và kiểm soát nhân viên vận hành máy phun, đặc biệt xung quanh những tuyến đường thủy, quy trình kho phương tiện và khu vực rửa xe.

Báo cáo tóm tắt nhân viên – những tài liệu giải thích quy trình tuyển chọn nhân viên và trách nhiệm liên quan như: Việc bảo vệ những khu vực nhạy cảm với môi trường, xói mòn đất và ô nhiễm tiềm ẩn đối với nguồn nước, hóa chất và ứng dụng hợp thức của chúng.

Quản lý chất thải/ Kế hoạch quản lý đất và sân golf – quy trình xả thải bao gồm tái chế và tái sử dụng nguyên liệu. Phương pháp ghi chép và kiểm soát ứng dụng thuốc trừ sâu, phân bón và hóa chất.

Kế hoạch nhân sự – Tuyển dụng nhân viên địa phương vào việc bảo trì sân golf, giúp cho người dân địa phương được tuyển dụng vào dự án dài hạn.

Kế hoạch trồng cây quanh hồ/ Kế hoạch Giám sát và Quản lý Bãi biển – các kế hoạch này được thiết lập để thực hiện các chiến lược môi trường chủ chốt nhằm đảm bảo các vùng đất ngập nước và bãi biển được giữ nguyên sơ theo quan điểm môi trường.

Đánh giá rủi ro liên quan đến ngập lụt, bao gồm lịch trình phương tiện thoát nước, để đảm bảo sử dụng hạn chế nhiên liệu cũng đã được thực hiện và hành động theo chứng nhận này. Việc bảo trì này được thiết lập song song với việc duy trì những khu vực thực vật bản địa.

Hoiana Shores - Sân golf đầu tiên ở Việt Nam đạt Chứng nhận của Tổ chức GEO

Những thành tựu chính:

 • Tạo ra hơn 40ha cảnh quan là 100% cây bản địa Việt Nam.
 • Trồng hơn 1.500 cây bản địa.
 • Không nhập khẩu bất kỳ loại cát và sỏi nào trong quá trình thi công sân golf.
 • 100% là xe golf chạy điện.
 • Thiết lập trường đào tạo nghề gần sân và tạo công việc trực tiếp cho học viên trúng tuyển.

  “Hoiana Shores đã đặt tính bền vững là trọng tâm trong toàn bộ phương pháp tiếp cận của họ. Về mặt môi trường – tổ chức này đã khôi phục lại được một mảnh đất bị bỏ hoang thành ốc đảo của động thực vật bản địa. Về mặt xã hội – tổ chức này đã thành lập một trường đào tạo nghề gần sân golf để dạy những kĩ năng mới, tạo cơ hội cho người dân địa phương ở Hoiana và các nơi khác trong khu vực.” - Sam Thomas, Giám đốc Phát triển Khối golf của Tổ chức GEO.

  Đăng bởi Thùy Chi
  0 lượt thích