Chuyển tới nội dung

Gậy wedge & độ bounce

Bạn có biết mỗi loại gậy wedge có độ bounce riêng và sẽ được dùng cho những tình huống khác nhau?

Đăng bởi Hà Phan
0 lượt thích