Chuyển tới nội dung

Điều kiện sân bất thường là gì?

Điều kiện sân bất thường là gì, và liệu bạn đã biết phải xử lý thế nào khi vướng vào tình huống này? Hãy làm rõ trong bài viết này.

Điều kiện sân bất thường là gì?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu điều kiện sân bất thường là gì. Chúng là: các hố đào động vật [1], mặt sân đang sửa chữa [2], vật cản cố định [3] và nước đọng tạm thời [4].

(Hình minh họa)

Trong đó:

[1] Hố hoặc hang hốc trong đất do động vật đào, trừ các hang hốc được đào bởi động vật cũng được quy định là vật thể tự nhiên rời (như là giun hoặc côn trùng). 

Thuật ngữ hố đào động vật còn bao gồm cả: 

 • Vật liệu rời mà động vật đào ra khỏi hang, 
 • Đường dẫn, dấu vết ra vào hang, và 
 • Khu vực mặt đất bị đùn lên hoặc bị thay đổi do hoạt động đào bới dưới lòng đất của động vật. 

Hố đào động vật không bao gồm dấu chân của động vật mà không phải là một phần của một con đường dẫn hoặc dấu vết ra vào một hố đào động vật.

[2] Bất kỳ phần nào của sân mà Hội đồng quy định là mặt sân đang sửa chữa (bằng cách đánh dấu hoặc cách khác). Mặt sân đang sửa chữa bao gồm:

 • Toàn bộ mặt đất bên trong ranh giới của khu vực được quy định đó, và 
 • Cỏ, bụi cây, cây hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt mà có rễ mọc bên trong khu vực này, bao gồm bất kỳ bộ phận nào của các vật thể đó vươn lên trên mặt đất ra ngoài ranh giới của khu vực này (nhưng không được tính khi các vật thể đó bám chặt vào hoặc nằm dưới mặt đất bên ngoài ranh giới của khu vực này, như là một gốc cây là một phần của một cây bén rễ từ bên trong ranh giới).

Mặt sân đang sửa chữa cũng bao gồm những thứ sau, cho dù Hội đồng không quy định chúng như thế:

 • Các hố/lỗ do Hội đồng hoặc nhân viên bảo dưỡng tạo ra khi: 

- Chuẩn bị sân (như là hố/lỗ sau khi cọc đã được bỏ đi hoặc hố cờ trên khu gạt bóng đôi (double green) đang được sử dụng để chơi hố còn lại), hoặc 

- Bảo dưỡng sân (như là hố/lỗ được tạo ra sau khi bỏ đi mảng cỏ hoặc gốc cây hoặc khi chạy ống, nhưng không bao gồm các lỗ thoát khí). 

 • Cỏ cắt, lá và các vật liệu khác được chất đống để dọn dẹp sau. Tuy nhiên: 

- Các vật liệu tự nhiên được chất đống để dọn dẹp sau cũng đồng thời là vật thể tự nhiên rời, và 

- Các vật liệu được để lại trên sân không nhằm mục đích dọn dẹp sau sẽ không phải là mặt sân đang sửa chữa trừ khi Hội đồng đã quy định chúng như thế. 

 • Nơi cư trú của động vật (như là tổ chim) ở rất gần bóng của người chơi mà cú đánh hoặc thế đứng của người chơi có thể làm hư hỏng nó, trừ khi nơi cư trú được tạo ra bởi động vật đã được quy định là vật thể tự nhiên rời (như là giun hoặc côn trùng).

[3] Các vật cản mà: 

 • Không thể được di dời mà không cần nỗ lực không hợp lý hoặc không làm hư hại vật cản đó hoặc sân, và 
 • Không thỏa định nghĩa của một vật cản di dời được. 

Hội đồng có thể quy định bất kỳ vật cản nào là vật cản cố định, cho dù nếu nó thỏa định nghĩa của vật cản di dời được.

[4] Bất kỳ sự tích tụ tạm thời của nước trên mặt đất (như là vũng nước mưa hoặc nước tưới hoặc nước tràn từ một khu vực chứa nước) mà: 

 • Không nằm trong khu vực phạt, và 
 • Có thể nhìn thấy được trước hoặc sau khi người chơi vào thế đứng (mà không cần ấn mạnh chân của họ xuống). 

Không đủ để kết luận là nước đọng tạm thời khi mặt đất chỉ bị mềm, ẩm ướt hoặc bùn lầy hoặc nước chỉ hiển thị thoáng qua khi người chơi bước trên mặt đất; sự tích tụ nước phải luôn hiện hữu trước hoặc sau khi vào thế đứng. 

Các trường hợp đặc biệt: 

 • Sương và sương giá không phải là nước đọng tạm thời. 
 • Nước đá tự nhiên và băng tuyết (trừ sương giá) là vật thể tự nhiên rời hoặc, khi ở trên mặt đất, nước đọng tạm thời, tùy người chơi chọn. 
 • Nước đá nhân tạo là vật cản.

Lưu ý

Quy tắc 16.1 không cho phép thực hiện giải thoát đối với vật cản có thể di dời được, hoặc vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân.

(Hình minh họa)

Khi nào được phép giải thoát?

Người chơi được phép giải thoát bóng do ảnh hưởng của điều kiện sân bất thường nếu tồn tại một trong những điều sau:

 • Bóng của người chơi chạm hoặc nằm trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường, 
 • Một điều kiện sân bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, hoặc 
 • Chỉ khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng, một điều kiện sân bất thường ở trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng ảnh hưởng đến hướng đánh.

Nếu điều kiện sân bất thường ở đủ gần để gây phiền toái cho người chơi nhưng không thỏa một trong các yêu cầu ở trên, sẽ không có ảnh hưởng theo luật này.

Lưu ý

Bạn không được hưởng quyền giải thoát nếu điều trên là đúng nhưng bóng của bạn nằm trong khu phạt đền hoặc rõ ràng là nằm ngoài biên.

Theo Luật 16.1a(2), người chơi được phép giải thoát ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khi bóng nằm trong khu vực phạt. Giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường được cho phép theo Luật 16.1 chỉ khi: 

 • Điều kiện sân bất thường ở trên sân (không phải ở ngoài biên), và 
 • Bóng nằm ở bất kỳ đâu trên sân, trừ trong khu vực phạt (nơi mà lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là theo Luật 17).

Sẽ không được giải thoát nếu bóng nằm ở vị trí không hợp lý để đánh. 

Theo Luật 16.1a(3), không được giải thoát theo Luật 16.1 khi không hợp lý:

 • Khi đồng thời có ảnh hưởng của một điều khác, mà người chơi không được giải thoát không phạt từ điều đó, làm cho việc đánh bóng từ nơi nó nằm là không hợp lý (như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh do bóng nằm trong bụi cây), hoặc 
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

#1: Giải thoát bóng theo luật điều kiện sân bất thường

Theo luật 16.1b, khi người chơi đã xác định rằng mình bị ảnh hưởng bởi các điều kiện sân bất thường, có thể giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát, dựa theo ba yếu tố sau: 

 • Điểm tham chiếu: Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trong khu vực chung. 
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau: 
 • Giới hạn của khu vực giải thoát: phải ở trong khu vực chung, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường đó.

Một điều người chơi cần cân nhắc không bắt buộc phải giải thoát bóng trong tình huống này - người chơi có thể chơi bóng ở vị trí nó nằm, mặc dù rất có thể sẽ gặp bất lợi.

Tuy nhiên, việc giải thoát bóng theo luật này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Có một số bước nhỏ cần thực hiện để thực hiện thành công:

Giải thoát bóng khỏi điều kiện sân bất thường trong khu vực chung. Ảnh: R&A

1. Đánh dấu bóng: Điều này nhằm đánh dấu khu vực ban đầu mà bóng nằm yên, có thể làm sạch bóng

2. Xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất: Đây là khu vực gần nhất mà bạn không còn bị cản trở bởi các điều kiện sân bất thường. Bóng không được ở gần lỗ hơn. 
3. Đánh dấu điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất

4. Thả bóng từ vị trí cao ngang gối với một chiều-dài-gậy-đo

5. Nếu bóng nằm yên trong phạm vi một chiều-dài-gậy-đo tính từ điểm giải thoát và không ở gần lỗ hơn, bạn có thể chơi tiếp

6. Nếu không, hãy thực hiện thả bóng lần 2. Nếu bóng tiếp tục lăn ra nằm im ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải đặt bóng tại điểm đầu tiên chạm đất trong khu vực giải thoát.

#2: Giải thoát đối với bóng trong bẫy cát

Theo luật 16.1c Nếu bóng của người chơi nằm trong bẫy cát và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo (1) hoặc giải thoát có phạt theo (2):

(1) Giải thoát không phạt: Đánh bóng từ bẫy cát. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b, tuy nhiên: 

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và khu vực giải thoát phải ở trong bẫy cát đó. 
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế trong bẫy cát đó, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể trong bẫy cát đó làm điểm tham chiếu.
Giải thoát bóng khỏi điều kiện sân bất thường trong bẫy cát. Ảnh: R&A

(2) Giải thoát có phạt: Đánh bóng từ bên ngoài bẫy cát (giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau). Với một gậy phạt, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3 ) bên ngoài bẫy cát đó, trên đường thẳng kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Một điểm trên đường thẳng này, nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi thả, sẽ tạo ra một khu vực giải thoát có kích thước một chiều-dài-gậy-đo về tất cả các hướng tính từ điểm đó, nhưng với các giới hạn sau: 

 • Giới hạn của khu vực giải thoát: 
  • Phải không gần hố cờ hơn vị trí bóng gốc, và 
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ chính bẫy cát đó, tuy nhiên Phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả.

#3: Giải thoát đối với bóng trong khu vực gạt bóng

Theo luật 16.1d, nếu bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất, sử dụng quy trình đặt lại bóng được quy định trong Luật 14.2(2) hoặc 14.2e . 

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải ở trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung. 
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
Giải thoát bóng khỏi điều kiện sân bất thường trong khu vực gạt bóng (Hình giả thiết người chơi thuận tay trái). Ảnh: R&A

Giải thoát đối với bóng không được tìm thấy nhưng nằm trong hoặc trên điều kiện sân bất thường

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách: 

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.1b, c hoặc d, sử dụng điểm ước lượng nơi bóng cắt ranh giới của điều kiện sân bất thường trên sân lần cuối cùng làm vị trí của bóng khi tìm điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất. 
 • Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát theo cách này: 
  • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh. 
  • Điều này đúng cho dù sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm. 

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a .

0 lượt thích418 lượt xem

Tin bài khác