Chuyển tới nội dung

Hai bóng đáp đất sát cạnh nhau - xử lý thế nào?

Hai cú đánh khác nhau, được thực hiện từ hai khu vực riêng biệt của sân, đã hạ cánh cùng nhau. Golfer cần phải xử trí tình huống này thế nào?

Trước khi mọi người thấy câu hỏi này rất “sơ đẳng”, thì đừng vội mừng vì vẫn có một số điều bạn vẫn cần phải cẩn thận.

Rõ ràng, quả bóng nào gần hố hơn sẽ được coi là vật đang cản trở bóng còn lại.

Luật 15.3b quy định rằng sự ảnh hưởng bởi bóng của một người chơi khác tồn tại khi bóng nằm yên của một người chơi khác có thể ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, nằm trên hoặc gần với hướng đánh của người chơi, theo đó bóng đang chuyển động của người chơi sau cú đánh dự kiến có khả năng hợp lý sẽ chạm bóng đó, hoặc ở đủ gần để gây phiền toái cho người chơi khi thực hiện cú đánh.

Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của một người chơi khác ở bất kỳ đâu trên sân có thể gây ảnh hưởng đến họ, người chơi có thể yêu cầu người chơi kia đánh dấu và nhấc bóng đó, và bóng phải không được làm sạch và và phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.

Lưu ý từ 'yêu cầu'. Nếu người chơi yêu cầu, người chơi khác buộc phải tuân theo.

Bên cạnh đó, hãy ghi nhớ nếu người chơi kia không đánh dấu vị trí trước khi nhấc bóng hoặc làm sạch bóng khi không được phép, họ sẽ nhận một gậy phạt. Bỏ bóng vào túi cũng được hiểu là làm sạch nếu nó chà sạch bất kỳ vết bẩn, vết bùn nào dính trên bóng.

Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp nếu vật đánh dấu bóng gây ảnh hưởng đến cuộc chơi? 

Theo Luật 15.3c, nếu một vật-đánh-dấu-bóng có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc chơi, người chơi có thể: 

  • Dời vật-đánh-dấu-bóng đó đi chỗ khác nếu nó là của họ, hoặc 
  • Nếu vật-đánh-dấu-bóng đó là của người chơi khác, yêu cầu người chơi đó dời vật-đánh-dấu-bóng đó đi chỗ khác, với lý do giống như khi yêu cầu nhấc bóng theo Luật 15.3a và 15.3b .

Vật-đánh-dấu-bóng phải được dời đến vị trí mới, cách vị trí ban đầu một khoảng cách có thể đo được, như là một hoặc nhiều chiều dài đầu gậy. 

Khi dời vật-đánh-dấu-bóng trở về vị trí ban đầu, người chơi nên làm ngược các bước ở trên. 

Quy trình này cũng nên được áp dụng nếu người chơi di chuyển một bóng đang gây ảnh hưởng ra khỏi vị trí.

0 lượt thích682 lượt xem

Tin bài khác