Chuyển tới nội dung

Chơi golf với điều kiện sân sẵn có (Kỳ cuối)

Một trong những nguyên tắc cơ bản khi chơi golf là chơi với điều kiện sân sẵn có, hay nói một cách khác là “sân thế nào thì chơi thế đó”. Cùng tìm hiểu những luật cụ thể liên quan đến vấn đề này. 

Trường hợp đặc biệt của “Các hành động không được phép làm” 

Trong “Các hành động không được phép làm” được nêu tại mục 1 của luật “Chơi golf với điều kiện sân sẵn có” (kỳ 1), mặc dù người chơi làm một số hành động để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh, nhưng họ sẽ không bị phạt nếu kịp thời sửa chữa lỗi của mình đã gây ra trước khi họ thực hiện cú đánh.  

Người chơi sẽ không bị phạt nếu kịp thời sửa chữa lỗi của mình đã gây ra

Cụ thể: nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh như: di chuyển, uốn cong hay bẻ gẫy vật thể, di chuyển vật thể đến vị trí khác để trợ giúp cho việc đánh bóng (mục i & ii của mục 1) thì: 

Người chơi sẽ không bị phạt nếu trước khi thực hiện cú đánh, họ phục hồi lại gần như nguyên trạng ban đầu của điều kiện ảnh hưởng tới cú đánh mà họ đã cải thiện trước đó, hay nói một cách khác là những điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh đã được cải thiện bởi người chơi phải được loại bỏ. Ví dụ: 

Người chơi đã uốn cong cành cây ảnh hưởng tới đường swing thì họ sẽ phải đưa cành cây đó về vị trí cũ. 

Người chơi đã mang một tảng đá đến vị trí đứng đánh của mình để đứng cho cân bằng thì họ phải đưa tảng đá về vị trí cũ.  

Người chơi đã di chuyển một vật thể xác định ranh giới sân như là cọc xác định ranh giới để có thế đứng hay đường swing tốt hơn thì họ phải cắm lại cọc đó ở vị trí ban đầu. 

Nếu người chơi không thể phục hồi nguyên trạng các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh mà đã được cải thiện bởi chính người chơi thì họ vẫn sẽ phải nhận hình phạt mà luật đã quy định, chẳng hạn như lỡ bẻ gẫy một cành cây ảnh hưởng tới đường swing và không thể phục hồi nó, di chuyển vật thể xác định ranh giới sân và làm gẫy nó. 

Chú ý: người chơi không được phép dùng một vật thay thế nào khác để phục hồi điều kiện ban đầu và cũng không được phép dùng bất cứ vật liệu nào để sửa chữa và phục hồi điều kiện ban đầu đã bị làm hư hại (như dùng băng dính, dây để dính/ buộc lại cành cây, vật thể đã bị làm gẫy). 

Việc sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các trường hợp không được phép làm như các hành động di chuyển, uốn cong, bẻ vật thể như đã ghi ở mục i & ii trong mục 1 phía trên, chứ không áp dụng cho các hành động khác như là can thiệp vào bề mặt đất (lấp vết đánh bóng, lấp cỏ, loại bỏ hay đè cát bằng chân, gật cát bằng gậy, loại bỏ sương giá….) 

Phục hồi các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh khi bóng nằm yên 

Nếu bóng của người chơi đã đến và nằm yên, sau đó các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi (tệ hơn) bởi bất kỳ người nào khác ngoài người chơi, hay bởi động vật nào đó, hoặc những vật nhân tạo khác, thì người chơi có thể: 

Phục hồi lại điều kiện nguyên thủy 

Đánh dấu vị trí để nhấc bóng

Đánh dấu vị trí để nhấc bóng, sau đó đặt lại bóng, nếu thấy cần thiết phải làm vậy để phục hồi điều kiện nguyên thủy, người chơi cũng có thể lau bóng trong trường hợp này.  

Nếu không thể phục hồi điều kiện gốc đã bị làm xấu đi thì người chơi có thể nhấc và đặt lại bóng ở một vị trí gần nhất (mà không gần hố cờ hơn), thỏa mãn điều kiện: có cùng điều kiện ảnh hưởng tới cú đánh với vị trí bóng nằm cũ nhất, trong vòng chiều dài một gậy từ vị trí bóng nằm cũ và cùng khu vực thuộc sân với vị trí cũ (ở khu vực phạt thì đặt bóng ở khu vực phạt, ở trong bẫy cát thì đặt bóng ở bẫy cát…) 

Chú ý: nếu điều kiện ảnh hưởng tới cú đánh bị làm xấu đi bởi chính người chơi hay bởi các vật thể hay yếu tố tự nhiên (gió, nước) thì người chơi không được phép phục hồi điều kiện đã bị làm xấu đi. 

2 lượt thích

Tin bài khác