Chuyển tới nội dung

Những tình huống golf

Bạn có bao giờ gặp phải những tình huống khó xử về luật golf? Cùng VGM tìm hiểu những tình huống điển hình để không bị phạt gậy đáng tiếc.

BY QUAN VU l R&A Level 3 - Cố vấn luật golf

Những tình huống golf

Q: A & B đang thi đấu gy, B đánh 1 cú đánh đưa bóng ca mình vào khu vc by cát ngay cnh green, qu bóng ca B b ngp sâu trong cát. Thy rng s khó có th đánh và đưa bóng ra khi by cát sau 1 cú đánh, B nói vi A rng s áp dng luBóng không đánh được’’, tuy nhiên A không đồng ý vi lý do là như vy thì B s có li thế hơn vì nếu B phđánh  v trí bóng nm thì s khó đưa bóng ra khi by cát sau 1-2 thm chí là 3 cú đánh. Sau mt hi tranh cãi thì B tuyên b s áp dng luđánh 2 bóng, khi kết thúc vòng đánh s đề ngh Hđồng phân x, lúc này B s đánh 1 bóng ti v trí bóng nm (ngp trong cát) và đánh 1 qu th 2 áp dng lubóng không đánh được’’. Tuy nhiên vì hôđó tri có mưa trước khi vòng đấu bđầu nên cát trong by cát b ướt, nên B không mun th chu pht trong by cát vì s bóng s lún vào cáướt gây khó cho cú đánh, B tuyên b s áp dng la chn th bóng trêđường thng kéo dài t c tđim bóng nm và v sau để th bóng ngoài by cát... Vy trường hp này theo lut thì x lý ra sao?

A: Theo luật 19 thì có thể cho là bóng của mình không đánh được tại bất cứ khu vực nào trên sân gôn trừ khi trong khu vực phạt. Người chơi là người duy nhất có thể quyết định việc xem bóng của mình là đánh được hay không, do đó trong trường hợp này chỉ có B mới có quyền quyết định áp dụng việc thực hiện giải thoát bóng không đánh được mà không cần sự cho phép của A.

Lúc này B có các lựa chọn sau: 1. Đánh lại từ vị trí mà B vừa đánh trước khi đưa bóng vào bẫy cát; 2. Thực hiện ‘’giải thoát trên đường thẳng về sau” (xác định khu vực giải thoát và thả bóng trong đó, khu vực giải thoát có điểm tham chiếu nằm trên đường thẳng từ cờ tới vị trí bóng nằm và kéo dài về sau, diện tích khu vực giải thoát là chiều dài 1 gậy từ điểm tham chiếu đó); 3. Thực hiện “giải thoát ngang”: xác định khu vực giải thoát và thả bóng trong đó (khu vực giải thoát có điểm tham chiếu là điểm bóng nằm, diện tích khu vực giải thoát là chiều dài 2 gậy từ điểm tham chiếu). B phải nhận 1 gậy phạt khi thực hiện giải thoát trong cả 3 lựa chọn trên, với lựa chọn 2 & 3 B bắt buộc phải thả bóng trong bẫy cát. Luật 19.3a

Tuy nhiên trong trường hợp B không muốn thả bóng trong bẫy cát thì B có thể chịu nhận thêm 1 gậy phạt nữa (tổng cộng là 2 gậy phạt) để thực hiện việc “giải thoát trên đường thẳng về sau”, với vị trí điểm tham chiếu là ngoài bẫy cát (luật 19.3b). Đây là một điểm mới của luật 2019, luật cũ không cho phép thả bóng ngoài bẫy cát trong trường hợp bóng không đánh được.

Q: Mt người chơi trong lúđang chun b thc hin cú đánh bóng, anh ta đánh 1 vài cú đánh nháp, tuy nhiên cú đánh nháp ca anh ta đã vô tình chm vào bóng và làm bóng lăn ti v trí khác. Hi (i) trong trường hp này anh ta phi x lý thế nào, (ii) anh ta có quyn cho đấy là 1 cú đánh và đánh tiếp qu bóng đó ti v trí bóng nm mi hay không?

A: Trong trường hợp này

(i) Người chơi đã vi phạm luật 9.4b “hình phạt cho việc nhấc bóng hay cố tình chạm bóng hoặc làm bóng di chuyển’’, người chơi sẽ phải đưa bóng về vị trí cũ và chịu 1 gậy phạt.

(ii) Cú đánh nháp không phải là 1 cú đánh, vì theo định nghĩa của luật, “Cú đánh là việc di chuyển gậy về phía trước để nhằm đánh vào quả bóng; Nhưng một cú đánh chưa được thực hiện nếu người chơi: (1) Quyết định không đánh vào bóng trong lúc downswing và tránh việc đó bằng cách cố tình dừng đầu gậy trước khi nó chạm vào quả bóng, nếu không thể dừng được thì bằng cách cố tình đánh hụt quả bóng. (2) Vô tình đánh vào quả bóng khi thực hiện cú vung gậy nháp hay trong lúc chuẩn bị thực hiện cú đánh. Trong trường hợp người chơi chủ động kiểm tra downswing của mình trước khi đầu gậy chạm vào bóng, anh ta không bị coi là đã thực hiện cú đánh’’.

Ở trường hợp này, nếu người chơi đánh bóng tại vị trí bóng nằm mới thì anh ta sẽ chịu hình phạt chung là 2 gậy trong hình thức đấu gậy và thua hố trong hình thức đấu trận.

Đăng bởi Hà Phan
1 lượt thích