Chuyển tới nội dung

Việt Nam

Thừa Thiên Huế sắp có Khu du lịch sân golf 90 ha

Thừa Thiên Huế sắp có Khu du lịch sân golf 90 ha

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sân golf xã Hương Thọ, thành phố Huế và xã Bình Thành, thị xã Hương Trà.