Chuyển tới nội dung

Local

Đánh 70 gậy (-2), Đặng Minh vươn lên dẫn đầu cùng Quang Anh sau vòng 3 VAO

Đánh 70 gậy (-2), Đặng Minh vươn lên dẫn đầu cùng Quang Anh sau vòng 3 VAO

Tận dụng việc Đặng Quang Anh chỉ có +4 gậy ở vòng 3, Nguyễn Đặng Minh với vòng golf ấn tượng đã leo lên vị trí đồng dẫn đầu.