Chuyển tới nội dung

Việt Nam

Golfer Thái Lan vô địch giải Nghiệp dư Nam Quốc gia Mở rộng 2022

Golfer Thái Lan vô địch giải Nghiệp dư Nam Quốc gia Mở rộng 2022

Golfer Thái Lan Tunyapat Sukkoed giành chức vô địch giải Nghiệp dư Nam Quốc gia Mở rộng 2022 (VAO) tranh cúp T99 với tổng điểm -4 gậy.