Chuyển tới nội dung

Việt Nam

Phía sau thành công

Phía sau thành công

Thành công của mỗi tay golf ở mỗi giải đấu phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ của caddy, họ làm việc âm thầm, lặng lẽ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng.