Chuyển tới nội dung

Xử lý những tình huống bóng rơi vào vị trí bất lợi

Chắc hẳn bạn đã từng gặp tình huống bóng rơi vào vị trí không thể thực hiện được cú đánh tiếp theo, hoặc nếu có thể thì cũng phải mất một vài cú đánh để cứu bóng ra vị trí thuận lợi. Vậy làm sao để hạn chế số gậy trong những trường hợp này?

Khi bóng của người chơi nằm ở vị trí bất lợi để thực hiện cú đánh tiếp theo, người chơi có thể toàn quyền tự mình quyết định xử lý theo điều luật 19 của Luật Golf, theo đó người chơi sẽ chấp nhận 1 gậy phạt và thực hiện việc giải thoát theo các lựa chọn thích hợp nhất cho mình. Cần chú ý rằng nếu bóng của người chơi nằm trong Khu vực Phạt thì người chơi không được thực hiện việc giải thoát theo tình huống bóng không đánh được mà phải thực hiện giải thoát bóng theo luật bóng trong Khu vực Phạt (Luật 17). Sau đây là các cách giải thoát bóng cho từng tình huống:

Bóng không đánh được trong Khu vực Chung hay trên Green:

a. Giải thoát Cú đánh và Khoảng cách: Người chơi có thể đánh lại bóng của mình ở vị trí vừa thực hiện cú đánh trước đó (cú đánh mà đưa bóng tới vị trí bóng không đánh được)

b. Giải thoát trên Đường thẳng Kéo dài Về sau: người chơi có thể thả bóng trong Khu vực Giải thoát có bán kính là chiều dài 1 cây gậy (dài nhất trong túi golf trừ gậy putter) từ Điểm Tham chiếu nằm trên đường thẳng kéo dài từ vị trí hố golf trên green tới điểm bóng nằm và kéo dài về phía sau (không có giới hạn)

c. Giải thoát Ngang: người chơi có thể thả bóng trong Khu vực Giải thoát có bán kính là chiều dài 2 cây gậy (dài nhất trong túi golf trừ gậy putter) từ Điểm Tham chiếu là điểm bóng nằm

Chú ý: Khi xác định Khu vực Giải thoát, người chơi luôn phải đảm bảo các yếu tố sau: 

i. Khu vực Giải thoát không được gần hố golf hơn Điểm Tham chiếu

ii. Khu vực Giải thoát có thể nằm trong bất kỳ khu vực nào của sân golf, nhưng nếu có 2 khu vực khác nhau nằm trong Khu vực Giải thoát thì người chơi phải đảm bảo bóng sau khi thả phải nằm im tại khu vực cùng với khu vực mà bóng chạm đất lần đầu sau khi thả.

Bóng không đánh được trong Khu vực Bẫy cát: 

Người chơi vẫn có thể áp dụng các lựa chọn giải thoát nêu trên, tuy nhiên cần chú ý rằng với lựa chọn b) & c) thì người chơi phải thả bóng ở Khu vực Giải thoát nằm trong Khu vực Bẫy cát.

Bên cạnh đó, người chơi có thể lựa chọn 1 cách giải thoát khác, đó là thực hiện việc giải thoát trên Đường thẳng Kéo dài Về sau nằm ngoài Khu vực Bẫy cát, tuy nhiên người chơi sẽ phải nhận thêm 1 gậy phạt (tổng là 2 gậy phạt) nếu chọn cách giải thoát này. Đây là 1 điều luật mới của Luật Golf 2019.

 

Một số tình huống đặc biệt:

1. Người chơi sau cú đánh của mình đã đưa bóng lên nằm trên cành cây, người chơi phải xử lý thế nào? 

Đầu tiên, người chơi phải xác định bóng nằm trên cây đúng là bóng của mình bằng bất kỳ cách nào như: trèo lên cây, dùng ống nhòm, hay rung cây để bóng rơi xuống. Sau khi xác định được bóng của mình thì người chơi có thể: đánh bóng tại vị trí bóng nằm hay, áp dụng luật Bóng Không Đánh được và thực hiện các cách giải thoát như đã nêu trong luật 19. Nếu người chơi chọn cách Giải thoát Ngang thì Điểm Tham chiếu lúc này là nằm trên mặt đất, ngay dưới vị trí bóng nằm trên cây chiếu thẳng xuống đất. Khu vực Giải thoát sẽ là trong bán kính chiều dài 2 gậy từ Điểm Tham chiếu.

2. Bóng rơi xuống nằm ở vị trí trong bụi cây và không thể thực hiện cú đánh tiếp theo, người chơi quyết định áp dụng luật Bóng Không Đánh được và lựa chọn cách Giải thoát trên Đường thẳng Kéo dài. Người chơi được phép chọn Điểm Tham chiếu cách bao xa so với điểm bóng nằm?

Người chơi có thể chọn Điểm Tham chiếu ở bất kỳ đâu miễn là nằm trên đường thẳng kéo dài từ hố golf tới điểm bóng nằm và ra phía sau không hạn chế về khoảng cách bao xa.

3. Bóng rơi vào khu vực rừng rậm ở 1 vị trí rất khó đánh, người chơi quyết định đánh cứu bóng, tuy nhiên cú đánh không thành công và bóng chỉ đi được 1 đoạn rất ngắn, người chơi quyết định áp dụng luật Bóng không Đánh được. Người chơi có được quay lại Khu vực Phát bóng để thực hiện giải thoát Cú đánh và Khoảng cách hay không?

Không. Giải thoát Cú đánh và Khoảng cách cho tình huống bóng không đánh được chỉ áp dụng cho cú đánh ngay trước đó, người chơi không được phép trở về vị trí đã thực hiện cú đánh trước đó để áp dụng cách giải thoát này nữa. Ở trường hợp này, vị trí mà người chơi phải thả bóng khi áp dụng Giải thoát Cú đánh và Khoảng cách chính là vị trí mà người chơi vừa thực hiện cú đánh cứu bóng không thành công.

1 lượt thích

Tin bài khác

DMCA.com Protection Status
Cấm mọi hình thức sao chép không xin phép