Chuyển tới nội dung

Thứ tự chơi tại khu vực putting green

Green là khu vực mục tiêu của mỗi trận đánh, nơi mà các golfer dành nhiều thời gian nhất. Vì vậy, người chơi cần nắm rõ các luật golf tại khu vực này, trong đó có luật về thứ tự đánh của golfer xung quanh putting green.

Liệu một golfer ở ngoài green luôn phải chơi trước golfer ở trên green?  

Tình huống: 3 golfer ở trong nhóm chơi của bạn đã đưa bóng lên green, nhưng golfer thứ 4 vẫn ở ngoài green và đang chuẩn bị với cú chipping, pitching hoặc bất kể một cú đánh nào khác. Vậy thứ tự chơi lúc này được quyết định thế nào? Liệu golfer ở ngoài green sẽ được mặc định sẽ là người phải chơi đầu tiên?  

Trả lời: Điều đó là không cần thiết. Một golfer đang ở trên green có thể chơi trước golfer ở ngoài green, nếu golfer ở trên green đang có vị trí bóng xa hố hơn. Một trong những luật cơ bản của golf đó chính là golfer nào xa hố hơn thì sẽ là người đánh trước.  

“Trên green, ngoài green không quyết định thứ tự chơi – Ai xa hơn người đó đánh trước.” 

Mọi người đều biết rằng ai “xa hơn” sẽ là người đánh trước. Tuy nhiên, khi lên trên green, nhiều người lại hiểu sai luật này. Họ tin rằng bóng của golfer nào đang ở ngoài green sẽ luôn luôn phải đánh trước người đã lên trên green. Và điều đó là không chính xác.  

Không quan trọng là bạn đã lên green hay chưa, nếu bóng của bạn xa hố hơn thì bạn là người đánh trước. 

Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải putt trước khi một golfer khác thực hiện cú đánh bóng lên từ khu vực bẫy cát, ở một vị trí bóng gần cờ hơn chẳng hạn.  

Luật về ai xa hố nhất là người đánh trước, bất kể người đó đang ở đâu, được quy định trong Luật 10 của Luật golf. 

Chơi sai thứ tự khi trên/ngoài green có bị xử phạt?  

Hãy nhớ rằng một golfer ở trên green nhưng xa hố hơn một golfer ở ngoài green không cần thiết phải là người chơi đầu tiên. Ví dụ, một golfer muốn dành nhiều thời gian hơn để đọc green của một cú putt từ khoảng cách xa, trong khi golfer ở ngoài green chỉ phải đối mặt với một cú chip dễ và sẵn sàng thực hiện cú đánh.Trong trường hợp đó, các golfer có thể thỏa thuận với nhau để golfer gần hơn là người chơi trước. Và ở trong stroke play, không có quy định xử phạt cho việc chơi sai thứ tự, đó cơ bản chỉ là quy tắc ứng xử trong golf. Còn đối với match play thì ngược lại, chơi sai thứ tự là phạm luật. Và đối thủ của bạn có thể yêu cầu bạn thực hiện lại cú đánh, kể cả đó có phải là một cú đánh tốt hay không. 

Chơi “Golf sẵn sàng”, loại bỏ sự nhầm lẫn về thứ tự chơi  

“Golf sẵn sàng” được hiểu đơn giản là chơi khi bạn đã sẵn sàng thực hiện cú đánh. Đó là cách để các golfer có thể gạt bỏ quy tắc về thứ tự chơi, ở xung quanh green hay bất cứ khu vực nào trên sân golf. Lúc này, bạn sẽ không cần quan tâm xem ai là người xa hố nhất. Nếu bạn là người đầu tiên trong nhóm đã sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo, thì hãy ngay lập tức thực hiện cú đánh đó. Cách chơi này cần sự thỏa thuận của tất cả các golfer trong nhóm, với mục đích là tăng tốc độ chơi. 

1 lượt thích

Tin bài khác