Chuyển tới nội dung

Bất động sản

Những yếu tố tạo nên giá trị bền vững BĐS nghỉ dưỡng ven biển

Những yếu tố tạo nên giá trị bền vững BĐS nghỉ dưỡng ven biển

Vị trí của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển là một trong những yếu tố hàng đầu và quan trọng nhất tạo nên giá trị cũng như là cơ sở để định giá sản phẩm. Bất động sản nghỉ dưỡng an toàn, có giá trị gia tăng bền vững phải đảm bảo được các vấn đề về sinh...