Chuyển tới nội dung

Phong cách sống

AB InBev tài trợ học bổng “ Cùng em đến trường” cho trẻ em mồ côi do Covid-19

AB InBev tài trợ học bổng “ Cùng em đến trường” cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, khiến nhiều trẻ em bỗng dưng mồ côi, không còn hơi ấm mẹ cha. Trong bối cảnh xót xa và với tinh thần kết nối vì một thế giới tốt đẹp hơn, ngày 30 tháng 11 năm 2021 AB In Bev tài trợ học bổng “Cùng em đến trường” với sự...