Chuyển tới nội dung

Chủ đề: kiem-soat-co-tay


Bài tập kiểm soát cổ tay khi chipping

Cổ tay đóng vai trò quan trọng khi chipping nhưng không ít người gặp khó khăn trong việc di chuyển cổ tay khiến tình huống đánh bóng diễn ra không như ý.

Bài tập kiểm soát cổ tay khi chipping

Cổ tay đóng vai trò quan trọng khi chipping nhưng không ít người gặp khó khăn trong việc di chuyển cổ tay khiến tình huống đánh bóng diễn ra không như ý.