Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Sân golf mới


Thách thức & triển vọng của sân golf mới

Cùng VietnamGOLF lắng nghe chia sẻ của đại diện chủ đầu tư 2 sân golf mới để hiểu hơn về những cơ hội, thách thức và những chiến lược phát triển trong thời gian tới.