800px_IMG_9161.JPG_

Những tình huống golf

Trên sân golf sẽ có những lúc các golfer rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười vì không nắm rõ luật. Cùng VGM tìm hiểu những tình huống điển hình để không bị phạt gậy đáng tiếc.  BÓNG CỦA GOLFER A NẰM…

September 15, 2017

3

Luật về số lượng gậy

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mang vượt quá 14 gậy cho phép? Trong đấu gậy, bạn sẽ bị phạt 2 gậy cho mỗi hố mà tại đó bạn vi phạm luật, tuy nhiên số gậy tối đa bị…

September 9, 2017

Address

Luật trong thể thức đấu gậy

Trong một cuộc thi đấu hay giải đấu theo thể…

July 10, 2017

Golf Ball at Golf Course North Palm Beach Florida

Luật golf đối với bóng

Rất nhiều những tình huống với vóng sẽ khiến golfer…

June 10, 2017

Vùng cấm địa

April 13, 2016

Vùng cấm địa (ngoài biên) được xác định bởi cọc trắng, đường kẻ hoặc hàng rào. Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước. Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả … Read more

Xem thêm

Vùng gạt bóng

April 13, 2016

Vùng gạt bóng là 1 phần đặc biệt của sân gôn do khi bóng của bạn chạm đến phần cỏ mịn ở phía cuối lỗ, bạn được phép thực hiện một số điều mà ở khu vực khác không cho phép. Ví dụ, nhấc bóng lên và làm sạch sau khi đã đánh dấu lại … Read more

Xem thêm