USGA_RulesModernizationIndividualPrinciples_3_24feb2017

Luật Golf 2019: Có gì mới? – (Phần IV)

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và đem lại nhiều lợi thế cho người chơi. Phần 5- Trang Thiết Bị Dùng gậy bị hỏng khi thi đấu. Luật 2019: theo luật 4.1 Người chơi…

September 12, 2018

3

Luật golf 2019 có gì mới? (Kỳ III)

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và đem lại nhiều lợi thế cho người chơi. Phần 4: Các khu vực trên sân 1. Đặt bóng lại khi bóng di chuyển trên putting green Luật…

August 16, 2018

2

Luật golf 2019: Có gì mới? (Phần…

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay…

July 10, 2018

1

Luật golf 2019 có gì mới? –…

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay…

June 29, 2018

Vùng cấm địa

April 13, 2016

Vùng cấm địa (ngoài biên) được xác định bởi cọc trắng, đường kẻ hoặc hàng rào. Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước. Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả … Read more

Xem thêm

Vùng gạt bóng

April 13, 2016

Vùng gạt bóng là 1 phần đặc biệt của sân gôn do khi bóng của bạn chạm đến phần cỏ mịn ở phía cuối lỗ, bạn được phép thực hiện một số điều mà ở khu vực khác không cho phép. Ví dụ, nhấc bóng lên và làm sạch sau khi đã đánh dấu lại … Read more

Xem thêm