Layout 1

Luật “chơi bóng ở vị trí bóng nằm”

Theo luật số 13, một quả bóng golf nên được chơi ở vị trí bóng nằm mà không làm thay đổi trạng thái hay tình trạng chung của quả bóng. Điều Luật này nghiêm cấm việc cải thiện vị trí hoặc chỗ nằm…

March 26, 2018

etiquette-phone-final-large

Các quy tắc ứng xử trong golf

Các quy tắc ứng xử trong golf là vô cùng quan trọng nhưng không phải người chơi golf nào cũng tuân thủ đầy đủ. CHUẨN BỊ: – Cố gắng đến sớm để đủ thời gian khởi động đúng cách. – Khởi động lần lượt…

December 22, 2017

Untitled

Q&A: Những tình huống golf

Trên sân golf sẽ có những lúc các golfer rơi…

October 26, 2017

800px_IMG_9161.JPG_

Những tình huống golf

Trên sân golf sẽ có những lúc các golfer rơi…

September 15, 2017

Vùng cấm địa

April 13, 2016

Vùng cấm địa (ngoài biên) được xác định bởi cọc trắng, đường kẻ hoặc hàng rào. Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước. Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả … Read more

Xem thêm

Vùng gạt bóng

April 13, 2016

Vùng gạt bóng là 1 phần đặc biệt của sân gôn do khi bóng của bạn chạm đến phần cỏ mịn ở phía cuối lỗ, bạn được phép thực hiện một số điều mà ở khu vực khác không cho phép. Ví dụ, nhấc bóng lên và làm sạch sau khi đã đánh dấu lại … Read more

Xem thêm