2

Luật golf 2019: Có gì mới? (Phần II)

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và đem lại nhiều lợi thế cho người chơi. Phần 3: Thực hiện giải thoát 1. Đo diện tích khu vực giải thoát, và phải thả và chơi…

July 10, 2018

1

Luật golf 2019 có gì mới? (Kỳ I)

Luật golf áp dụng từ 1/1/2019 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và đem lại nhiều lợi thế cho người chơi. Phần 1: Khi bóng nằm  1. Khiến bóng thay đổi vị trí trong khi đang tìm kiếm Luật 2019:…

June 29, 2018

GolfRules - Desert Rule

Những tình huống golf

Bạn có bao giờ gặp phải những tình huống khó…

May 31, 2018

Layout 1

Luật “chơi bóng ở vị trí bóng…

Theo luật số 13, một quả bóng golf nên được…

March 26, 2018

Vùng cấm địa

April 13, 2016

Vùng cấm địa (ngoài biên) được xác định bởi cọc trắng, đường kẻ hoặc hàng rào. Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước. Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả … Read more

Xem thêm

Vùng gạt bóng

April 13, 2016

Vùng gạt bóng là 1 phần đặc biệt của sân gôn do khi bóng của bạn chạm đến phần cỏ mịn ở phía cuối lỗ, bạn được phép thực hiện một số điều mà ở khu vực khác không cho phép. Ví dụ, nhấc bóng lên và làm sạch sau khi đã đánh dấu lại … Read more

Xem thêm