Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Vũ Quân


Thi đấu Đối kháng: Thể thức Foursome

Tiếp nối chủ đề về Thi đấu Đối kháng (Match Play) ở số trước, lần này chúng ta sẽ đi vào chi tiết của thể thức Foursome.

Khu vực phát bóng

Khu vực Phát bóng (Teeing Area) là nơi người chơi sẽ đánh bóng của mình để bắt đầu một hố golf. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý cho golfer khi ở trong khu vực phát bóng.

Luật golf về khu vực Putting Green

Green là một khu vực đặc biệt nằm trong 5 khu vực của sân golf được định nghĩa trong luật golf.

Phạt hay không phạt trong bẫy cát

Từ 2019, bộ luật mới đưa ra một vài thay đổi trong điều luật liên quan tới khu vực bẫy cát, cùng những tình huống liên quan đến các hành động trong bẫy cát mà các golfer cần lưu ý.