Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Jonathan Garratt


Tầm quan trọng của vị trí bóng trong putting

Đối với nhiều người, putting (cú gạt bóng vào lỗ) có vẻ khá dễ dàng do swing ngắn, nhưng việc này nhiều lúc cũng rất thử thách.