Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Arnold Palmer Invitational 2023


Đánh triple-bogey ghi phiếu điểm double-bogey, golfer bị truất quyền thi đấu tại PGA Tour 2023

Luật golf 3.3b(3), quy định: “Trong suốt vòng đấu, golfer phải theo dõi điểm số của mình trên mỗi hố. Nếu golfer ký số điểm thấp hơn số điểm thực tế hoặc không trả phiếu điểm, người chơi đó sẽ bị loại”.