Chuyển tới nội dung

Có bị phạt nếu vô tình đánh trúng bóng khi swing nháp?

Bạn swing nháp. Bạn bước một bước gần vào bóng và swing nháp thêm một lần nữa. Bạn vô tình đánh trúng bóng và khiến bóng di chuyển. Liệu đó có được tính là một cú đánh? Bạn có bị phạt hay không?

Đầu tiên, bạn hãy trả lời câu hỏi này: Bóng có đang “trong cuộc” hay không? 

Câu trả lời cho tình huống trên khi bạn vô tình đánh trúng bóng với cú swing nháp phụ thuộc vào trái bóng đó có đang “trong cuộc” hay là không. Bạn cần nhớ rằng: bóng “trong cuộc” từ thời điểm bạn thực hiện cú đánh từ tee cho đến khi kết thúc hố. 

Nếu bóng đang ở trên khu vực tee phát bóng và bạn chưa thực hiện bất cứ cú đánh nào trước đó, thì bóng chưa được coi là trong cuộc. Một cú swing nháp vô tình trúng bóng trong trường hợp này sẽ không được tính là một cú đánh và không bị xử phạt.  

Nếu bóng trong cuộc, cú swing nháp trúng bóng sẽ bị phạt. 

Một khi bạn đã đánh bóng từ tee phát bóng, bóng được coi là “trong cuộc” cho đến khi bạn đưa bóng vào lỗ. Khi đó, nếu bạn swing nháp trúng bóng, đó sẽ được tính là một cú đánh hoặc bị xử phạt (hoặc cả hai) và được đề cập ở Luật 18, "Ball at Rest Moved." (Bóng tĩnh bị di chuyển). 

Nếu bạn vô tình làm di chuyển bóng trong cuộc với swing nháp, bạn sẽ bị phạt một gậy. Bạn sẽ phải đặt bóng lại vị trí ban đầu và thực hiện lại cú đánh. 

Ngoại lệ: Nếu bóng ở trên putting green và golfer vô tình làm bóng di chuyển, thì golfer sẽ không bị phạt theo Luật golf mới năm 2019. Khi đó, bạn đơn giản là đặt bóng lại vị trí ban đầu và thực hiện cú gạt.

0 lượt thích

Tin bài khác