Kết quả Vòng 3 Hanoi Junior Golf Tour 2018

April 23, 2018

Ngày 22/04/2018, Vòng 3 của hệ thống giải Golf trẻ Hanoi Junior Golf Tour 2018 đã diễn ra trên sân SKY LAKE. Và với thành tích 81 gậy, golfer trẻ Nguyễn Quang Trí đã xuất sắc giành Best Gross của giải.
Nguyễn Quang Trí vô địch vòng 3 với 81 gậy
Nguyễn Quang Trí vô địch vòng 3 với 81 gậy

Kết quả của vòng 3:
– Bảng A (Dưới 10 tuổi)
Bạn Trần Minh Kiên nhất bảng A với tổng điểm 96 gậy (+24)

Trao giải Bảng A
Trao giải Bảng A

– Bảng B (từ 10 đến 12 tuổi)
+ Bạn Nguyễn Anh Minh nhất bảng B, tổng điểm 91 gậy (+19)
+ Bạn Phan Trần Minh Khôi nhì bảng B, tổng điểm 92 gậy (+20), countback 9 hố cuối +11
+ Bạn Đoàn Uy đạt giải ba, tổng điểm 92 gậy (+20), countback +12

Trao giải Bảng B
Trao giải Bảng B

– Bảng C&D (Từ 13 đến 18 tuổi)
+ Bạn Nguyễn Quang Trí đạt nhất bảng C&D với tổng điểm 81(+9)
+ Bạn Đoàn Xuân Khuê Minh đạt giải nhì, tổng điểm 82(+10)
+ Bạn Nguyễn Đặng Minh với tổng điểm 90 (+18)

Trao giải Bảng C&D
Trao giải Bảng C&D
Đăng bởi Hà Phan