Vinpearl Golf Club

29
Mời bạn tham gia bình chọn

Kết quả bình chọn

BEST CADDIE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Caddie Tốt nhất) (0)

BEST CHALLENGING EXPERIENCE COURSE 2016-2017 (Sân Golf Thách thức nhất) (0)

BEST CHAMPIONSHIP COURSE 2016-2017 (Sân Tổ chức thi đấu Tốt nhất) (0)

BEST CLUB-HOUSE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Nhà CLB Tốt nhất) (0)

BEST COMMUNITY SUPPORT COURSE 2016-2017 (Sân Golf vì cộng đồng Tốt nhất) (0)

BEST DESIGN COURSE 2016-2017 (Sân Golf có thiết kế Tốt nhất) (0)

BEST ENVIRONMENTAL FRIENDLY COURSE 2016-2017 (Sân Golf thân thiện với môi trường nhất) (0)

BEST F&B COURSE 2016-2017 (Sân Golf có F&B Tốt nhất) (0)

BEST GOLF RESORT COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Resort Tốt nhất) (2)

BEST GOLFING EXPERIENCE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Trải nghiệm Tốt nhất) (0)

BEST LANDSCAPING COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Cảnh quan Tốt nhất) (0)

BEST MAINTAINED COURSE 2016-2017 (Sân Golf Bảo dưỡng Tốt nhất) (0)

BEST MANAGED COURSE 2016-2017 (Sân Golf được quản lý Tốt nhất) (1)

BEST NEW COURSE 2016-2017 (Sân Golf mới Tốt nhất) (0)

BEST SERVICE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Dịch vụ Tốt nhất) (0)

BEST TOURISM ATTRACTIVENESS COURSE 2016-2017 (Sân Golf thu hút khách du lịch Tốt nhất) (0)

TOP COURSE IN THE MIDDLE (Top sân golf miền Trung) (1)

TOP COURSE IN THE NORTH (Top sân golf phía Bắc) (0)

TOP COURSE IN THE SOUTH (Top sân golf phía Nam) (0)

TOP PAR 3 (0)

TOP PAR 4 (0)

TOP PAR 5 (0)

VIETNAM BEST COURSE 2016- 2017 (Sân Golf Tốt nhất Việt Nam) (25)

Các Sân Golf đang dẫn đầu
Tiêu chí bình chọn
Sân Golf
BEST CADDIE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Caddie Tốt nhất)
FLC Sam Son Golf Links (586)
BEST CHALLENGING EXPERIENCE COURSE 2016-2017 (Sân Golf Thách thức nhất)
The Dàlat At 1200 (59)
BEST CHAMPIONSHIP COURSE 2016-2017 (Sân Tổ chức thi đấu Tốt nhất)
Sky Lake Resort & Golf Club (87)
BEST CLUB-HOUSE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Nhà CLB Tốt nhất)
Twin Doves Golf Club (278)
BEST COMMUNITY SUPPORT COURSE 2016-2017 (Sân Golf vì cộng đồng Tốt nhất)
FLC Quy Nhon Golf Links (39)
BEST DESIGN COURSE 2016-2017 (Sân Golf có thiết kế Tốt nhất)
Montgomerie Links (157)
BEST ENVIRONMENTAL FRIENDLY COURSE 2016-2017 (Sân Golf thân thiện với môi trường nhất)
Long Thanh Golf Resort (64)
BEST F&B COURSE 2016-2017 (Sân Golf có F&B Tốt nhất)
Twin Doves Golf Club (180)
BEST GOLF RESORT COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Resort Tốt nhất)
FLC Quy Nhon Golf Links (66)
BEST GOLFING EXPERIENCE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Trải nghiệm Tốt nhất)
FLC Quy Nhon Golf Links (46)
BEST LANDSCAPING COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Cảnh quan Tốt nhất)
Long Thanh Golf Resort (133)
BEST MAINTAINED COURSE 2016-2017 (Sân Golf Bảo dưỡng Tốt nhất)
Twin Doves Golf Club (9877)
BEST MANAGED COURSE 2016-2017 (Sân Golf được quản lý Tốt nhất)
Sky Lake Resort & Golf Club (102)
BEST NEW COURSE 2016-2017 (Sân Golf mới Tốt nhất)
Bana Hills Golf Club (153)
BEST SERVICE COURSE 2016-2017 (Sân Golf có Dịch vụ Tốt nhất)
FLC Quy Nhon Golf Links (40)
BEST TOURISM ATTRACTIVENESS COURSE 2016-2017 (Sân Golf thu hút khách du lịch Tốt nhất)
FLC Quy Nhon Golf Links (48)
TOP COURSE IN THE MIDDLE (Top sân golf miền Trung)
Montgomerie Links (295)
TOP COURSE IN THE NORTH (Top sân golf phía Bắc)
Sky Lake Resort & Golf Club (165)
TOP COURSE IN THE SOUTH (Top sân golf phía Nam)
Twin Doves Golf Club (2438)
TOP PAR 3
Long Thanh Golf Resort (1303)
TOP PAR 4
FLC Quy Nhon Golf Links (34)
TOP PAR 5
FLC Quy Nhon Golf Links (39)
VIETNAM BEST COURSE 2016- 2017 (Sân Golf Tốt nhất Việt Nam)
Twin Doves Golf Club (16575)