Golf Tournament Referees

August 17, 2016

Chuyên gia Lars Holden chia sẻ những quan điểm của ông về vai trò của trọng tài golf ở Việt Nam và trên thế giới. Vai trò của trọng tài / The role of golf referee Vai trò của một trọng tài golf là đảm bảo người chơi tuân thủ các quy định của giải … Read more

Xem thêm

Văn hóa ghi scorecard

June 14, 2016

Chuyên gia Lars Holden chia sẻ về một trong những vấn đề lớn nhất của golf ở Việt Nam: ghi điểm số trên scorecard. Golfer cần biết gì về scorecard? Scorecard đơn giản chỉ là nơi ghi điểm của người chơi ở mỗi hố. Tuy nhiên, hầu hết các CLB Golf đều có ghi những … Read more

Xem thêm