Thả bóng, thật không đơn giản…

August 12, 2016

Trong một vòng golf, có rất nhiều tình huống dẫn đến việc bạn phải thực hiện việc thả bóng, và trong Luật golf, việc thả bóng cũng được quy định và dẫn chiếu bởi rất nhiều Luật khác nhau, dựa trên những nguyên tắc chung của Luật 20-2. Mặc dù Luật 20-2 khá dài, hầu … Read more

Xem thêm

Build a stance – Tạo thế đứng

July 13, 2016

Luật 13-3 quy định: “Người chơi được quyền đặt chân chắc chắn để đứng thực hiện cú đánh, nhưng anh ta không được tạo ra chỗ cho tư thế đứng của mình.” Luật tuy không quá khó hiểu, nhưng nhưng cũng rất dễ tạo ra sự tranh cãi. Luật 13-3 là một Luật khá đơn … Read more

Xem thêm

Bình đẳng trong luật

June 8, 2016

Bình đẳng (equity) được coi là một cấu phần quan trọng của tinh thần của Luật golf, cho phép bạn xử lý nhiều tình huống có thể đã không được đề cập trong luật, nhưng có thể cân nhắc dựa trên sự công bằng, bình đẳng. Luật 1-4 rất ngắn gọn, và nghe có vẻ … Read more

Xem thêm

Mặt sau scorecard

May 10, 2016

Không giống như nhiều môn thể thao khác, luật golf không chỉ có những gì đã được ghi trong Luật, nó còn có cái Luật địa phương (Local Rules), được in ở phía sau phiếu ghi điểm (scorecard) để giúp người chơi có thể “nhập gia tùy tục.” Một trong những điểm thú vị của … Read more

Xem thêm

Luật golf và trọng tài

April 13, 2016

Gần đây, khi Việt Nam bắt đầu có một số người chơi golf nhận chứng chỉ về Luật golf ở các mức độ khác nhau và làm việc với tư cách trọng tài tập sự tại một số giải đấu, một số người chơi bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có thể … Read more

Xem thêm