VIET NAM

Danh sách các sân Golf

Thông tin các sân tham gia "Vote for Viet Nam's Best Golf Course 2012 - 2013"

 

Miền Bắc

 

1. Van Tri Golf Club

* Add: Kim No, Dong Anh, Ha Noi

* Tel:      + 84  (4) 217 1600/ 4

* Fax:     +84 (4) 958 3085

* Hanoi Office: Room 210-211 Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Hà Nội

* ĐT:        +84 (4) 831 5264 / 831 5265                             

* Fax:      +84 (4) 831 5175

* Email:    sales@vantrigolf.com.vn

* Website: www.vantrigolf.com.vn

* Type:            Private

* Style:            Traditional

* Holes:            18

* Year built:            2006

 

2. Chi Linh Star Golf & Country Club

* Add:    Sao Do Town, Thai Học, Chí Linh, Hải Dương

* Tel:               84-320-3585617      

* Fax:              84-320-3585618

* Email:    marketing@chilinhstargolf.com.vn

* Office:    57 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi

* Tel:         84-4 3.939 3100

* Fax:         84-4 3.939 3103 

* Email:      booking@chilinhstargolf.com.vn

* Website:  www.chilinhstargolf.com.vn.

* Type:               Public

* Holes:            36

* Year built:            2003

 

3. Kings' Island Golf Club

* Add: Dong Mo, Son Tay, Ha Noi

* Tel:        (84-4) 3368 6555

* Fax:        (84-4) 3368 6606

* Office:   5th Floor, 18 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

* Tel:        (84-4) 39393690/91/92

* Fax:        (84-4) 39393659

* Email:     sales@kingsislandgolf.com

* Website: www.kingsislandgolf.com

* Type:             Resort

* Holes:            36

* Year built:            1993

 

4. Tam Dao Golf Resort

* Add: Hop Chau, Tam Dao, Vinh Phuc

* Tel:        + 84 (211) 3896 554                                         

* Fax:       +84 (211) 537 141

* Email: bookingdept@tamdaogolf.com

* Hanoi Office: Room 502-504, 5th Floor, CHARM VIT TOWER, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam.

* Tel:        (+84) 04 37152361       

* Fax:       (+84) 04 37152360

* Email: marketing@tamdaogolf.com

* Website: www.tamdaogolf.com

* Type: Resort

* Hole: 18

* Year built: 2007

 

5. Heron Lake Golf Course & Resort

* Add: Dinh Am, Khai Quang, Vinh Yen town, Vinh Phuc

* Tel:             + (84) 0211 3847 594                                              

* Fax: + (84) 0211 3 847 005

* Office: P A21-22, 3rd Floor, Horison Hotel, 40 Cat Linh, Ha Noi

* ĐT:       +84 (04) 3 7367 440/ 1       

* Fax:      +84 (04) 3 7367 442

* Email: sales@heronlakegolf.vn

* Website: www.heronlakegolf.vn

* Type:             Resort

* Holes:            18

* Year built:            2010

 

6. Hanoi Golf Club

* Add: Minh Tri, Soc Sơn district, Ha Noi

* Tel:       + 84 (4) 3599 1365                               

* Fax:      +84 (4) 3599 1363

* E-mail: booking@hanoigolfclub.vn

* Hanoi Office: Room 1006, 10 th floor, V.E.T Building, 98 Hoang Quoc Viet, Cau Giay

* Tel: 84-4-7714021/7714022

* Fax: 84-4-7714132

* Email: office@hanoigolfclub.vn

* Website:  www.hanoigolfclub.com

* Type            Private

* Holes            18

* Year built            2006

 

7. Dai Lai Star Golf & Country Club

* Add: Ngọc Thanh - Phuc Yên - Vinh Phuc

* Tel:              (0211) 35 20 911     

* Hot line :      0163 .49 36 724

* Email:          booking@dailaistargolf.com.vn

* Hanoi Office:  57 Tran Phu - Ba Đinh - Ha Noi

* Tel :  +84 (04) 39 39 31 00

* Fax :  +84 (04) 39 39 31 03

* Email : sales@dailaistargolf.com.vn

* Website: www.dailaistargolf.com.vn

* Type:            Resort

* Holes            18

* Year built            2009

 

8. Mongcai International Golf Club

* Add: Tra Co, Mong Cai town, Quang Ninh province

* ĐT:       + 84 33780188

* Fax:      + 84 33780288

* Email: vnmcgolf@yahoo.com

* Website: www.vnmcgolf.com

 

9. Royal Golf Club

* Tel: 030 - 359 14 40       

* Fax: 030 - 3773645

* Ha Noi Office:  226 Hoang Ngan, Cau Giay District, Hanoi         

* Tel: 04 - 3553 7226

* Fax: 04 - 3553 7220          

* E-mail: royalgolfclubvietnam@gmail.com

* Website: www.royalgolf.com.vn

 

10. Doson Seaside Golf Resort

* Address: Ngoc Xuyen Ward, Do Son District, Hai Phong City, Vietnam.

* Tel: (84-31) 3867 956 Fax: (84-31) 3867 955

* Hanoi Office: 5th Floor, 18 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

* Tel: (84-4) 39393690/91/92 Fax: (84-4) 39393659

* Email: sales@dosonseasidegolf.com

             booking@dosonseasidegolf.com

* Website: www.dosonseasidegolf.com

* Type:             Resort

* Holes:            18

* Year built:            2009

 

 

11. Hyundai Song Gia Golf Resort

* Add:   Lưu Kiem, Thuy Nguyen, Hai Phong

* Tel:           +84 (31) 3963333      

* Fax:          +84 (31) 3963332

* Email: songgia@songgia.com

* Website:  Hyundai-songgia.com

* Type:            Resort

* Holes:            27

* Year built:            2009

 

 

12. Sky Lake Golf Club

* Add: Van Son Commune, Chương My Dist, Hanoi, Vietnam

* Tel: (84-4)33711178

* Fax: (84-4)33711178

* Hanoi office: R2503, Landmark Tower 72, Pham Hung Road, Tu Liem, Hanoi.

* Tel: 84-4. 37710021

* Fax: 84-4. 37710019

* Email: booking@skylakegolfclub.vn

* website: www.skylakegolfclub.com

* Type: Resort

* Style: Links

* Holes: 18

* Year built: 2010

 

13. Phoenix Golf Resort

* Add: Lang Rong Vong-Rong Can, Lam Son, Luong Son, Hoa Binh province           

* Tel:  +84 (021) 8628 8000

* Fax: +84 (021) 8628 8016

* Website: hanoigolf.co.kr/ phoenixgolf.com.vn

* Type:            Resort

* Holes:            54

* Year built: 2006

 

Miền Trung

 

14. Cua Lo Golf Resort

* Add: Binh Minh Street, Cua Lo Town, Nghe An province, Viet Nam

* Tel : (+84-0) 383.956.123      

* Fax : (+84-0) 383.956.262

* Email : info@cualogolfresort.com.vn

* Website: www.cualogolfresort.com.vn

* Type: Resort

* Holes: 18

* Year built:            2010

 

 

15. Laguna Lang Co Golf Club

*Add: Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province

* Tel:           +84 (510) 394 1942     

* Website: www.golfcoastvietnam.com

* Type: Resort/Private

* Holes:  18

* Year built: 2012

 

 

16. Da Nang Golf Club – The Dunes

* Add:Son Tra - Dien Ngoc Coastal Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District

Danang City, Vietnam           

* Tel:             +84 (0) 511 3958 111      

* Email: info@dananggolfclub.com           

* Website: www.dananggolfclub.com

 

 

17. Montgomerie Links

* Add: Dien Duong, Dien Ban, Quang Nam Province

* Tel:     +84 (510) 3941-942                 

* Fax:    +84 (510) 3941-940

* Email: reservations@montgomerielinks.com

* Website: www.montgomerielinks.com

* Type: Resort

* Style: Links

* Holes: 18

 

Miền Nam

 

18. Dalat Palace Golf Club

* Add: 12 Tran Phu Street, Dalat City, Vietnam

* Phone:             +84 63 3825 444      

* Fax: +84 63 3825 666

* E-mail: info@dalatresorts.com

* Website: www.dalatpalacegolf.vn

* Type:            Private

* Style:            Traditional

* Holes:            18

* Year built:            1922

 

 

19. Ocean Dunes Golf Club

* Add: 1 Ton Duc Thang, Phan Thiet, Binh Thuan province

* Tel:  +84 (62) 3823 366     :  +84 (62) 382 1995

* Fax:  +84 (62) 3821 511

* Email: info@ oceandunesgolf.vn

* HCMC Office: 28 Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

* Tel: +84 (8) 3948 0345

* Fax: +84 (8) 3948 0346

* Website: www.oceandunesgolf.vn

* Type: Resort

* Style: Links

* Holes: 18

* Year built: 1996

 

20. Sea Links Golf Club

* Add: Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Binh Thuan, Viet Nam

* Tel: (84-62) 3741 666

* Fax: (84-62) 3741 331

* HCMC Office: 4/F, 19 Truong Dinh St., Dist. 3, HCMC

* Tel: +84.8 3930 7889     

* Fax: +84.8 3930 7899

* Hot-line:  +84 94 333 6333     

* Email: reservations@sealinksvietnam.com

* Website: www.sealinksvietnam.com

* Type: Private

* Style: Links

* Holes: 18

* Year built: 2006

 

22. Vinpearl Golf Club

* Add: Hon Tre island, Nha Trang, Khanh Hoa provice

* Tel:   +84 58 3 590 919     

* Fax: +84 58 3 591 313

* Email: teetimes@vinpearlgolf.com

              info@vinpearlgolf.com

* HCMC Office: 4th Floor, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton & 45A Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City.

* Tel:   +84 8 3936 9999      

* Fax: +84 8 3521 0515

* Email: sales@vinpearlgolf.com

* Hanoi Office: No.7, Bang Lang 1 Street, Vincom Village, Viet Hung Ward, Long Bien Dist.,

* Tel:    +84 4 3974 8464       - ext: 529

* Fax: +84 4 3974 8470

* Website: www.vinpearlgolf.com

 

23. Dongnai Golf Resort

* Add: Trang Bom town, Thống Nhất district, Dong Nai province

* Tel:  + 84 (61) 3866 288,             +84 (61) 3866 307      

* Fax: +84 (61) 38 64 426

* Email:     info@dongnaigolf.com

* Website: www.dongnaigolf.com.vn

* Type:            Resort

* Holes:            27

* Year built:            1997

 

24. Taekwang Jeongsan Country Club

* Add: Ong Con Island. Dai Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province

* Tel. (84) 061 35.615.35/7

* Fax. (84) 061 35.615.34

* Email: info@jeongsanccvietnam.com/ booking1@jeongsanccvietnam.com

* Website: www.jeongsanccvietnam.com

 

25. Long Thanh Golf Club & Residential Estate

* Add: National Highway 51, Tan Mai 2 Hamlet, Phuoc Tan Village

Bien Hoa City, Dong Nai Province

* Tel: (84 61) 3512 512

* Fax:  (84 61) 3512 513

* Email: contact@longthanhgolfresort.com

* Website: www.longthanhgolfresort.com

* Type: Resort

* Holes: 36

* Year built: 2001

 

26. Song Be Golf Resort

* Add: 77 Binh Duong Boulevard, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong Province,            

* Tel          +84 (650) 3756-660/ 1                

* Fax:        +84 (650) 3755-804

* Email: info@songbegolf.com

* Website: www.songbegolf.com

* Type:            Resort

* Holes:            27

* Year built:            1994

 

27. Vietnam Golf & Country Club

* Add: Long Thanh My, Ward District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam.

* Tel:            +848 62800103      +848 62800101

* Fax: +84 (8) 2800-127                            

* Email: viethoa@vietnamgolfcc.com

* Website: www.vietnamgolfcc.com

* Type: Private

* Holes: 36

* Year built: 1994

 

28. Twin Doves Golf Club

* Add: 68 Tran Ngoc Len St. Dinh Hoa Commune, Thu Dau Mot Town,

Binh Duong Province, Vietnam           

* Tel:        +84 (650) 3860-333,             +84 (650) 3860-123                 

* Fax:        +84 (650) 3860-200,            +84 (650) 3860-166

* Email: sale@twindoves.com

* Website: www.twindovesgolf.com

* Type: Private

* Style: Woodland

* Holes: 27

* Year built: 2011

 

29. Vungtau Paradise Golf Club & Beach Resort

 

* Add: Nam Saigon blv, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City           

* Tel: +84 (8) 4112-001, +84 (8) 4112-003, +84 (8) 4112-004, +84 (8) 873-1377

* Website: saigonsouthgolf.com

* Type:            Public

* Style:            Executive

* Holes:            9