Vùng cấm địa

April 13, 2016

Vùng cấm địa (ngoài biên) được xác định bởi cọc trắng, đường kẻ hoặc hàng rào.

Out of bounds Pic

Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước.

Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả bóng khác từ điểm vừa mới đánh sau khi bị phạt 1 gậy (luật 27-1), đánh trên tee hoặc trên fairway. Nếu cú đánh từ tee của bạn rơi vào vùng cấm, bạn phải đánh 3 bóng không dùng tee.
Nếu không chắc bóng rơi ngoài biên hay không, bạn có thể sử dụng “bóng tạm thời” ở cú đánh tiếp theo. Nếu không làm như vậy, bạn sẽ không thể tiếp tục đánh bằng bóng cũ nếu có tìm thấy bóng ở trong biên.
Đường ngoài biên được xác định bằng cọc trắng hoặc hàng rào, đường giới hạn của nó được xác định bằng các điểm sát mặt đất nằm phía bên trong của cọc hoặc hàng rào không kể các giá đỡ.
Khi ngoài biên được xác định bằng đường vạch trên mặt đất thì chính đường vạch đó được coi là ngoài biên. Tuy nhiên, nếu bóng hơi chạm vào đường kẻ sát phía trong sân thì vẫn được coi là trong biên.
Nếu dùng cọc trắng để đánh dấu biên, đường ngoài biên là đường nối trực tiếp từ cột này tới cột kia.

Chú ý đối với “ngoài biên”:

1. Golf thủ có thể đứng ngoài biên để đánh trái bóng nằm trong biên.
2. Đường biên tạo thành 1 vòng khung bao quanh sân golf, khi bóng của bạn bị mắc trên cây, ta đánh giá bóng nằm trong hay ngoài biên theo tiêu chí này.
3. Các vật thể để xác định đường biên được coi là các vật cố định mà golf thủ không được di chuyển hay làm xê dịch khi đánh bóng.
4. Một số sân golf có “đường ngoài biên phía trong” nhằm đảm bảo an toàn cho người chơi hoặc khiến golf thủ chơi theo thiết kế của sân mà không chọn hướng chơi dễ dàng hơn.

  etiquette-phone-final-large

  Các quy tắc ứng xử trong golf

  Untitled

  Luật quy định về đánh tập trước và giữa các vòng đấu

  Untitled

  Q&A: Những tình huống golf

  800px_IMG_9161.JPG_

  Những tình huống golf

  3

  Luật về số lượng gậy

  FullSizeRender (1)

  Những điều kiện nguy hiểm

  Address

  Luật trong thể thức đấu gậy

  Golf Ball at Golf Course North Palm Beach Florida

  Luật golf đối với bóng